Oséias 14

1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy quay về với CHÚA,Đức Chúa Trời của ngươi,Vì ngươi phạm tội nên vấp ngã.

2 Hãy mang theo lời nói,Hãy quay về với CHÚA,Hãy thưa với Ngài:‘Xin Chúa tha thứ mọi tội ác chúng con,Xin Chúa nhận điều gì đẹp lòng Ngài,Để chúng con dâng lên Chúa bông trái của môi miệng chúng con.

3 A-si-ri không thể cứu chúng con,Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa;Chúng con không còn gọi các tượngDo tay chúng con làm là thần của chúng con nữa;Vì trong Chúa, kẻ mồ côi được thương xót.’

4 Ta sẽ chữa lành bệnh phản bội của chúng;Tình yêu của Ta chúng không sao đền đáp nổi,Vì cơn phẫn nộ Ta đã xây khỏi chúng.

5 Ta sẽ như sương móc đối với Y-sơ-ra-ên;Nó sẽ trổ hoa như cây huệ,Và đâm rễ như rừng Li-ban.

6 Các chồi nó sẽ vươn ra xa;Nó sẽ tốt tươi như cây ô-liu,Và thơm ngát như rừng Li-ban.

7 Chúng sẽ trở về sống dưới bóng cây,Và trồng lúa được mùa;Chúng sẽ trổ hoa như cây nho,Tiếng tăm vang ra như rượu Li-ban.

8 Hỡi Ép-ra-im, Ta có liên hệ gì với thần tượng?Chính Ta đáp ứng nhu cầu và chăm sóc con.Ta giống như cây bách xanh tươi,Nhờ Ta mà con sinh trái."

9 Ai là người khôn ngoan, hãy tìm hiểu,Ai là người sáng suốt, hãy ghi nhận những điều này;Vì đường lối của CHÚA ngay thẳng,Người công chính bước đi trên đường ấy,Nhưng người phạm tội sẽ vấp ngã.