Jovens

1 Châm Ngôn của Sa-lô-môn, Con Trai Đa-vít, Vua của Y-sơ-ra-ên;

2 Để biết sự khôn ngoan và lời giáo huấn;Để hiểu những lời sáng suốt;

3 Để nhận lấy lời giáo huấn cho đời sống khôn ngoan,Công chính, công bình và bình đẳng;

4 Để ban cho người dại dột sự khôn khéo;Cho người trẻ tuổi sự hiểu biết và suy xét.

Provérbios 1:1-4

Ngay cả trẻ con cũng được bày tỏ qua hành động;Trong sự cư xử của chúng, trong sạch hay ngay thẳng.

Provérbios 20:11

Vì, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi;Lạy CHÚA, Ngài là niềm tin cậy của tôi từ khi niên thiếu.

Salmos 71:5

Ngay cả người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi;Các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ.

Nhưng ai trông cậy nơi CHÚASẽ được phục hồi sức mới,Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng;Chạy mà không mệt nhọc,Đi mà không kiệt sức.

Isaías 40:30,31

Các thanh niên cũng thế, con hãy khuyên họ sống tiết độ.

Tito 2:6

7 Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm! Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến.

8 Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.

9 Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

Josué 1:7-9

Hãy xua đuổi phiền muộn ra khỏi lòng con,Và quyên đi những nhức nhối của thể xác,Vì tuổi thanh xuân chóng tàn theo thời gian.

Eclesiastes 11:10

Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôiĐể tôi không phạm tội cùng Ngài.

Salmos 119:11

Các thanh niên cùng thiếu nữ,Những cụ già và trẻ con;

Nguyện tất cả đều ca ngợi danh CHÚA,Vì chỉ một mình danh Ngài được tôn cao;Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn cả trời đất.

Salmos 148:12,13

Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch?Phải tuân giữ lời Chúa.

Salmos 119:9

Ta hãy sống đúng đắn như bước đi giữa ban ngày. Đừng truy hoan, say sưa, đồi bại, vô độ, xung đột và ganh ghét,

Romanos 13:13

17 Đức Chúa Trời ban cho bốn thanh niên này khả năng học hỏi, và hiểu biết mọi ngành văn học và khoa học. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn ban cho Đa-ni-ên biết giải nghĩa mọi khải tượng và chiêm bao.

18 Sau thời gian huấn luyện do vua ấn định, quan cận thần trưởng đem tất cả thanh niên vào triều bệ kiến vua Nê-bu-cát-nết-sa.

19 Vua khảo hạch họ, và trong toàn nhóm, không ai bằng Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Vậy bốn thanh niên này được phục vụ trong triều.

Daniel 1:17-19

Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, tình yêu thương, đức tin và nếp sống trong sạch.

1 Timóteo 4:12

Một người trẻ tuổi nghèo nàn nhưng khôn ngoan, còn hơn một vì vua cao tuổi lại ngu dại, không biết nghe lời khuyên can;

Eclesiastes 4:13

Hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi thanh xuân,Trước khi những ngày hoạn nạn chưa đến,Trước những năm mà con không còn thấy vui thỏa nữa;

Eclesiastes 12:1

1 Hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi thanh xuân,Trước khi những ngày hoạn nạn chưa đến,Trước những năm mà con không còn thấy vui thỏa nữa;

2 Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi saoTrở nên tối tăm,Và mây lại kéo đến sau cơn mưa;

3 Khi những kẻ canh gác nhà run rẩy,Những người mạnh sức cong khom,Khi các phụ nữ xay cối dừng lại vì ít người,Và các bà nhìn qua cửa sổ không thấy được nữa;

Eclesiastes 12:1-3

19 Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan;Hãy hướng lòng con vào con đường đúng đắn.

20 Chớ kết bạn với kẻ nghiện rượuHay người ham ăn.

21 Vì kẻ nghiện rượu và người ham ăn sẽ trở nên nghèo,Còn người hay ngủ sẽ ăn mặc rách rưới.

22 Hãy lắng nghe cha con là người sinh thành con;Chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả.

Provérbios 23:19-22

Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên tất cả các con:Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri,Những người già sẽ được báo mộng,Các thanh niên sẽ thấy khải tượng.

Trong những ngày ấy, Ta cũng sẽ đổ Thần TaTrên tôi trai tớ gái của các con.

Joel 2:28,29

1 Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo.

2 "Hãy hiếu kính cha mẹ", đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:

3 "Để con được phước và sống lâu trên đất."

Efésios 6:1-3

Những người trẻ tuổi, cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì"Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạoNhưng ban phước cho người khiêm nhường."

Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên.

1 Pedro 5:5,6

Hỡi người tuổi trẻ, hãy vui hưởng thời niên thiếu,Lòng con hãy vui mừng trong tuổi thanh xuân!Hãy bước đi theo sự dẫn dắt của lòng con,Theo sự nhận xét của mắt con.Nhưng hãy biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét conDựa trên mọi điều ấy.

Eclesiastes 11:9

Sự vinh quang của tuổi trẻ là sức lực,Và vinh hiển của người già là tóc bạc.

Provérbios 20:29

Hỡi các con bé mọn! Ta viết cho các conVì các con đã biết Đức Chúa Cha.Hỡi các bậc phụ lão! Tôi đã viết cho các ôngVì các ông đã biết Ngài từ lúc ban đầu.Hỡi các bạn trẻ! Tôi đã viết cho các bạnVì các bạn mạnh mẽ,Lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn,Và các bạn đã chiến thắng kẻ ác.

1 João 2:14

Tốt thay cho người mang ách khi còn tráng kiện!

Lamentações 3:27

6 Tôi thưa: "Ôi, lạy CHÚA! Thật con chẳng biết nói chi, vì con chỉ là con trẻ."

7 Nhưng CHÚA phán với tôi: "Đừng nói: ‘Con chỉ là con trẻ,’ Vì con sẽ đến với mọi người nào Ta sai con đến, Và con sẽ nói mọi điều Ta truyền cho con nói,

8 Con đừng sợ chúng nó, Vì Ta hằng ở với con để giải cứu con." Đấy là lời của CHÚA.

Jeremias 1:6-8

11 CHÚA phán: "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

12 Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi.

13 Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng."

14 CHÚA phán: "Ta sẽ cho các ngươi gặp được Ta, Ta sẽ phục hồi các ngươi, Ta sẽ tập họp các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi nào Ta đã đuổi các ngươi đi." CHÚA phán: "Ta sẽ đem các ngươi trở về nơi mà Ta đã đày các ngươi ra đi."

Jeremias 29:11-14

Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo.

"Hãy hiếu kính cha mẹ", đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:

Efésios 6:1,2