Língua

Tất cả các loài thú vật, chim chóc, loài bò sát, và sinh vật dưới biển đều đang bị và đã bị loài người chế ngự,

nhưng không có người nào chế ngự được cái lưỡi, là một vật dữ phóng túng đầy chất độc giết người.

Tiago 3:7,8

Nhờ nhẫn nhịn mới thuyết phục được người cai trị,Lưỡi mềm mại bẻ gẫy xương cốt.

Provérbios 25:15

Nguyện CHÚA cắt hết môi dua nịnh,Lưỡi khoe khoang.

Tức là kẻ nói rằng: chúng ta sẽ thắng nhờ miệng lưỡi.Môi miệng là của chúng ta, ai sẽ là Chúa chúng ta?

Salmos 12:3,4

Tôi nói: tôi sẽ gìn giữ đường lối tôiĐể miệng lưỡi tôi không phạm tội.Bao lâu kẻ ác còn ở trước mặt,Tôi sẽ dùng khớp gìn giữ miệng mình.

Salmos 39:1

9 Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lênVà ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu;

10 Để khi nghe đến danh của Đức Giê-su, mọi đầu gốiTrên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống,

11 Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-su là ChúaMà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

Filipenses 2:9-11

Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như tiếng cồng khua vang hay chập chỏa inh ỏi.

1 Coríntios 13:1

Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói mới là người toàn hảo, có khả năng kiềm chế cả thân thể.

Tiago 3:2

Nhưng Ta bảo các người: Vào ngày phán xét mỗi người sẽ phải khai trình mọi lời nhảm nhí mình đã nói ra.

Vì do lời nói, các người được tuyên xưng là công chính và cũng do lời nói, các người bị hình phạt."

Mateus 12:36,37

Sống chết ở trong tay của lưỡi;Kẻ nào yêu mến nó sẽ ăn bông trái của nó.

Provérbios 18:21

Lạy Chúa, xin hãy làm rối loạn, làm lẫn lộn tiếng nói chúng nó.Vì tôi thấy bạo lực và xung đột trong thành.

Salmos 55:9

Lưỡi tôi sẽ rao truyền sự công chính của NgàiVà ca ngợi Chúa suốt ngày.

Salmos 35:28

Môi chân thật bền vững đời đời,Còn lưỡi gian dối chỉ tồn tại trong chốc lát.

Provérbios 12:19

Ai là người khao khát sống,Thích được trường thọ để thấy phước lành.

Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác,Và môi mình khỏi lời gian dối.

Salmos 34:12,13

Lời nói thiếu suy nghĩ như lưỡi gươm đâm thủng,Nhưng lưỡi người khôn ngoan chữa lành.

Provérbios 12:18

9 Chúng ta dùng lưỡi ca ngợi Chúa và Cha chúng ta, cũng dùng nó để nguyền rủa con người là kẻ được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời.

10 Từ một miệng mà phát ra cả lời lành lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh chị em, không nên làm thế!

11 Dòng nước xuất phát từ một mạch lại ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?

12 Không thể nào được! Thưa anh chị em của tôi, cây vả có sinh trái ô-liu hay cây nho có sinh trái vả được không? Nguồn nước mặn cũng không chảy ra nước ngọt được.

Tiago 3:9-12

Vì trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng,Kìa, CHÚA đã biết tất cả rồi.

Salmos 139:4

Khi im lặng dù người ngu cũng được kể là khôn;Người kiềm chế môi miệng được coi là sáng suốt.

Provérbios 17:28

Nếu ai tưởng mình sùng đạo mà không kiềm chế lưỡi mình thì người ấy tự lừa dối, theo Đạo như thế thật là vô ích.

Tiago 1:26

Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi môi giả dối,Khỏi lưỡi lừa gạt.

Salmos 120:2

Miệng người công chính thốt ra sự khôn ngoan,Lưỡi người nói ra sự công bình.

Giáo huấn của Đức Chúa Trời ở trong lòng người.Bước chân người không nghiêng ngả.

Salmos 37:30,31

Hễ nhiều lời thì sẽ không thiếu vấp phạm,Nhưng người khôn ngoan gìn giữ môi miệng mình.

Provérbios 10:19

3 Chúng ta thắng cương vào miệng ngựa để bắt phục nó và điều khiển toàn thân nó.

4 Hãy xem các chiếc tàu dù lớn lao và bị gió mạnh dập dồi nhưng một bánh lái nhỏ đủ điều khiển nó theo ý người hoa tiêu.

5 Cũng thế, cái lưỡi là một chi thể nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Hãy xem một mồi lửa nhỏ đốt cháy cả khu rừng lớn biết bao.

6 Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới gian ác giữa các chi thể của thân thể ta. Nó làm băng hoại cả con người, đốt cháy cả cuộc đời và chính mình nó bị hỏa ngục đốt cháy.

Tiago 3:3-6

5 CHÚA ngự xuống quan sát thành và ngôi tháp các con cái loài người đang xây cất.

6 CHÚA phán: "Kìa, toàn thể loài người chỉ có một dân tộc, một ngôn ngữ. Kìa chúng đang khởi công làm việc này, nay không còn gì ngăn cản chúng làm mọi điều chúng hoạch định nữa.

7 Nào, Chúng Ta hãy xuống xáo trộn ngôn ngữ của chúng, làm chúng không thể nào hiểu tiếng nói của nhau được."

8 CHÚA phân tán loài người từ nơi đó ra khắp mặt đất, và họ ngưng xây cất thành này.

9 Vì thế, thành ấy mang tên là Ba-bên, vì tại đấy CHÚA làm xáo trộn ngôn ngữ cả thế giới và Ngài phân tán họ ra khắp mặt đất.

Gênesis 11:5-9