Louvor e adoração

Hỡi những người trung tín của Ngài,Hãy ca ngợi CHÚA và cảm tạ danh thánh Ngài.

Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát,Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời.Than khóc có thể kéo dài trong đêm.Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng.

Salmos 30:4,5

Tôi nương tựa nơi Ngài từ khi sinh ra,Ngài là Đấng đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi.Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài.

Salmos 71:6

3 Nhưng người công chính sẽ vui mừng,Hân hoan trước mặt Đức Chúa Trời.Họ sẽ vô cùng vui mừng.

4 Hãy hát mừng Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài.Hãy cất tiếng hát cho Đấng cưỡi trên các tầng mây.Danh Ngài là CHÚA,Hãy vui mừng trước mặt Ngài.

5 Đức Chúa Trời ở trong nơi thánh, Ngài là cha của những trẻ mồ côiVà là Đấng bảo vệ những người góa bụa.

Salmos 68:3-5

Vì Kinh Thánh đã chép:"Chúa phán: Thật như Ta hằng sống,Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt TaVà mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Đức Chúa Trời."

Romanos 14:11

Hỡi sức lực của tôi, tôi ca ngợi Ngài,Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi, là Đức Chúa Trời yêu thương tôi.

Salmos 59:17

Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn Danh Ngài;Hãy truyền cho muôn dân biết các việc quyền năng Ngài.

Salmos 105:1

Nguyện chúng nó nhảy múa để ca ngợi danh Chúa;Đánh trống cơm, khảy đờn hạc, hát ca ngợi Ngài.

Salmos 149:3

Hãy vui vẻ phụng sự CHÚA;Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài.

Salmos 100:2

Tôi sẽ ca hát về tình yêu thương và về sự công bình của Chúa.Lạy CHÚA, tôi sẽ ca tụng Ngài.

Salmos 101:1

Hãy dùng thánh thi, thánh ca và ca khúc thiêng liêng mà đối đáp nhau, hãy hết lòng đàn ca chúc tụng Chúa.

Trong mọi việc, hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha.

Efésios 5:19,20

Tôi sẽ cảm tạ CHÚA vì đức công chính Ngài.Tôi sẽ ca ngợi danh CHÚA, là Đấng Chí Cao.

Salmos 7:17

Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe.

Atos 16:25

Tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng ca ngợi ChúaKhi tôi học hỏi các phán quyết công chính của Ngài.

Salmos 119:7

1 Hỡi những người trung tín, hãy reo mừng trong CHÚA.Ca ngợi Ngài là điều thích đáng cho người ngay thẳng.

2 Hãy dùng đàn hạc ca ngợi CHÚA,Hãy ca tụng Ngài với đàn lia mười dây.

3 Hãy hát cho Ngài một bài ca mới.Hãy gẩy đàn dây thật hay với tiếng reo vang.

Salmos 33:1-3

Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài.

1 Pedro 2:9

Anh chị em yêu dấu, tôi vẫn mong ước viết cho anh chị em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, nhưng tôi thấy cần phải viết để khuyên anh chị em hãy tiếp tục chiến đấu cho đức tin, là đức tin đã được ban cho các thánh đồ một lần đầy đủ cả.

Judas 1:3

CHÚA là vĩ đại và rất đáng ca ngợi;Sự vĩ đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người.

Salmos 145:3

Hãy ca tụng CHÚA, vầng đá của tôi;Ngài huấn luyện tay tôi cho chiến tranh,Luyện ngón tay tôi để chiến đấu.

Salmos 144:1

Hãy hát mừng Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài.Hãy cất tiếng hát cho Đấng cưỡi trên các tầng mây.Danh Ngài là CHÚA,Hãy vui mừng trước mặt Ngài.

Salmos 68:4

1 Lạy Đức Chúa Trời tại Si-ôn,Thật đáng ca ngợi Ngài và giữ trọn lời hứa nguyện với Ngài.

2 Lạy Đấng nghe lời cầu nguyện,Cả nhân loại sẽ đến cùng Ngài.

3 Về vấn đề gian ác, các sự vi phạm đã thắng hơn tôi,Nhưng Ngài tha thứ cho.

Salmos 65:1-3

Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài.

Salmos 103:1

Hãy ca hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài;Hãy suy gẫm mọi công việc kỳ diệu của Ngài.

1 Crônicas 16:9

Sau hết, thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý; nếu có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến.

Filipenses 4:8

Miệng tôi kêu cầu NgàiVà lưỡi tôi tôn cao Ngài.

Salmos 66:17

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, con cảm tạ và ca ngợi Ngài,Vì Ngài ban cho con sự khôn ngoan và quyền năng,Vì bây giờ Ngài đã bầy tỏ cho con điều chúng con cầu xin,Ngài cho chúng con biết mối lo âu của vua."

Daniel 2:23

1 Ha-lê-lu-gia!Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA;Hãy hát ca ngợi Chúa giữa hội những người kính sợ Ngài.

3 Nguyện chúng nó nhảy múa để ca ngợi danh Chúa;Đánh trống cơm, khảy đờn hạc, hát ca ngợi Ngài.

4 Vì CHÚA vui lòng nơi con dân Ngài;Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho những kẻ khiêm nhường.

5 Nguyện những người kính sợ Chúa vui mừng trong vinh hạnh này;Họ sẽ ca hát vui vẻ ngay trên giường mình

Salmos 149:1,3-5

Vua Đa-vít và toàn thể người Y-sơ-ra-ên hết sức vui mừng nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời giữa tiếng hát, đàn hạc, đàn lia, trống cơm, chập chỏa và kèn.

1 Crônicas 13:8

Lạy CHÚA, con ca ngợi Ngài! Khi con kêu cầu CHÚA,Ngài giải thoát con khỏi kẻ thù nghịch con.

2 Samuel 22:4

Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài.

Trước kia anh chị em không phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời; trước kia anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được thương xót.

1 Pedro 2:9,10

Một tiếng nói từ trên ngai bảo:"Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta,Tất cả các người là đầy tớ của Ngài,Là những kẻ kính sợ Ngài,Cả lớn và nhỏ!"

Apocalipse 19:5

Tôi cầu xin Chúa Cha, theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, tăng cường con người bề trong của anh chị em.

Efésios 3:16

Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời tôi.Tôi tôn vinh Ngài, ca ngợi danh Ngài.Vì Ngài đã làm những việc kỳ diệuCách hoàn toàn thành tín,Là những việc đã định từ xưa.

Isaías 25:1

Còn Ta, Ta bảo con: "Con là Phê-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên vầng đá này và các cửa Âm Phủ sẽ không thắng nổi hội đó.

Mateus 16:18

Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.

Salmos 100:4

Người nào dâng tế lễ bằng lời cảm tạ tôn vinh Ta.Ai theo đường lối Ta,Ta sẽ chỉ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Salmos 50:23

Ngài là Đấng anh chị em tôn vinh ca tụng, Ngài là Đức Chúa Trời của anh chị em, Đấng đã làm những việc vĩ đại phi thường chính mắt anh chị em đã chứng kiến.

Deuteronômio 10:21

Từ một miệng mà phát ra cả lời lành lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh chị em, không nên làm thế!

Tiago 3:10

Vì thế, lạy CHÚA, con xin tôn vinh Ngài giữa muôn dân,Và ca hát ngợi khen danh Ngài.

2 Samuel 22:50

Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA.Ha-lê-lu-gia!

Salmos 150:6

"Ta là CHÚA, ấy là Danh Ta.Ta sẽ không ban vinh quang của Ta cho ai khác,Cũng không nhường sự ca ngợi Ta cho các tượng thần.

Isaías 42:8

Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA,Miệng tôi hằng ca ngợi Ngài.

Salmos 34:1

Tôi cũng nghe mỗi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ngoài biển và vạn vật trong đó ca rằng:"Đấng ngự trên ngai và Chiên ConĐược ca tụng, danh dự, vinh quang và quyền năngđời đời vô cùng!"

Apocalipse 5:13

Vì yêu thương và theo mục đích tốt đẹp của ý định Ngài, Đức Chúa Trời đã tiền định cho chúng ta làm con nuôi của Ngài nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su,

để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài.

Efésios 1:5,6

Môi miệng tôi và cả linh hồn tôiMà Ngài đã cứu chuộc sẽ reo hò vui vẻKhi tôi ca tụng Ngài.

Salmos 71:23

1 Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA,Miệng tôi hằng ca ngợi Ngài.

2 Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA,Những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng.

3 Hãy cùng tôi tán dương CHÚA,Hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài.

Salmos 34:1-3

1 Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA;Hỡi cả thế giới, hãy ca hát cho CHÚA.

2 Hãy ca hát cho CHÚA, hãy ca tụng Danh Ngài.Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài.

3 Hãy thuật sự vinh quang của Ngài giữa các nước;Hãy tuyên bố những việc diệu kỳ của Ngài cho tất cả các dân.

4 Vì CHÚA thật vĩ đại! Rất đáng được ca ngợi;Ngài đáng được kính sợ hơn tất cả các thần.

5 Vì tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng;Nhưng CHÚA đã tạo nên các tầng trời.

6 Trước mặt Ngài là vinh quang và uy nghi;Nơi đền thánh Ngài là năng lực và hoa mỹ.

7 Hỡi các tông tộc của muôn dân, hãy dâng cho CHÚA;Hãy dâng cho CHÚA vinh quang năng lực.

8 Hãy dâng cho CHÚA vinh quang xứng đáng với Danh Ngài;Hãy mang lễ vật mà vào sân đền thờ Ngài.

9 Hãy mặc trang phục thánh mà thờ phượng CHÚA;Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài.

Salmos 96:1-9

Hằng ngày miệng tôi đầy lời ca ngợiVà tôn vinh Ngài.

Salmos 71:8

Ông ấy sẽ nói: "Anh em binh sĩ Y-sơ-ra-ên nghe đây! Hôm nay chúng ta sẽ ra trận chiến đấu với quân thù. Anh em đừng nhát gan cũng đừng sợ hãi. Khi đối diện với quân thù, anh em đừng hoang mang khiếp sợ,

Deuteronômio 20:3

1 Ha-lê-lu-gia!Từ các tầng trời, hãy ca ngợi CHÚA;Hãy ca ngợi Ngài trên các nơi cao.

2 Hỡi tất cả thiên sứ, hãy ca ngợi Ngài;Hỡi cả thiên binh, hãy ca ngợi Ngài.

3 Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài;Hỡi tất cả ngôi sao sáng, hãy ca ngợi Ngài.

4 Hỡi các tầng trời cao nhất,Và nước trên các tầng trời, hãy ca ngợi Ngài;

5 Nguyện tất cả đều ca ngợi danh CHÚAVì cớ Ngài ra lệnh, chúng liền được tạo nên.

6 Ngài thiết lập chúng đến mãi mãi vô cùng;Ngài đã ban quy luật thì không thể bị bãi bỏ được.

7 Hãy ca ngợi CHÚA;Từ quả đất, các quái vật của biển và mọi vực sâu,

8 Lửa và mưa đá, tuyết và mây,Bão tố vâng theo lệnh Ngài.

9 Các núi và mọi đồi,Cây ăn trái và mọi cây tùng,

10 Thú rừng và mọi loài súc vật,Loài bò sát và chim,

11 Các vua trên đất và tất cả các dân,Các hoàng tử cùng tất cả những người lãnh đạo trên đất,

12 Các thanh niên cùng thiếu nữ,Những cụ già và trẻ con;

13 Nguyện tất cả đều ca ngợi danh CHÚA,Vì chỉ một mình danh Ngài được tôn cao;Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn cả trời đất.

Salmos 148:1-13

Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài.Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi,Người phàm sẽ làm chi tôi?

Salmos 56:4

đồng hô lớn:"Chiên Con đã chịu chếtXứng đáng được quyền năng, giàu có, khôn ngoan, dũng lực,Danh dự, vinh quang và ca tụng."

Apocalipse 5:12

Ngài đã đổi lời than khóc của tôi ra nhảy múa,Ngài cởi bỏ áo tang chế của tôi và mặc cho tôi vui mừng.

Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng.Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời.

Salmos 30:11,12

Vậy nên, chúng ta hãy nhờ Đức Giê-su mà liên tục dâng lên Đức Chúa Trời tế lễ ca ngợi, tức là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài.

Hebreus 13:15

CHÚA là sức mạnh và thuẫn đỡ cho tôi,Lòng tôi tin cậy nơi Ngài và được giúp đỡ.Lòng tôi cũng hân hoanVà ca hát cảm tạ Ngài.

Salmos 28:7

trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

1 Tessalonicenses 5:18

Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời.

Colossenses 3:16

Thiên sứ lớn tiếng tuyên bố: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì đã đến giờ Ngài phán xét. Hãy thờ phụng Đấng sáng tạo trời, đất, biển và các nguồn nước."

Apocalipse 14:7

Hãy ca tụng CHÚA vì Ngài là thiện.Hãy hát lên ca Ngợi Danh Ngài vì Danh Ngài êm dịu.

Salmos 135:3

Đức Chúa Trời là Linh Thần, nên những người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh, lẽ thật mà thờ phượng."

João 4:24

Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng cảm tạ Ngài.Tôi sẽ kể lại mọi việc diệu kỳ Ngài đã làm.

Salmos 9:1

Hãy đánh trống cơm, nhảy múa để ca ngợi Chúa;Hãy khảy đàn, thổi sáo mà ca ngợi Ngài.

Salmos 150:4

Ai vào quân đội rồi không được vương vấn đời sống dân sự nữa; có vậy mới đẹp lòng người tuyển mộ mình.

2 Timóteo 2:4

Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng để giữ vững sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời đã kêu gọi con nhận sự sống ấy khi con mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng.

1 Timóteo 6:12

Ha-lê-lu-gia!Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA.

Suốt đời, tôi sẽ ca ngợi CHÚA;Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát ca ngợi Đức Chúa Trời tôi bấy lâu.

Salmos 146:1,2

Cảm tạ CHÚA là một điều tốt lành;Lạy Đấng Chí Cao, ca tụng Danh Ngài là điều tốt đẹp;

Salmos 92:1

Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi;Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;Các công việc của Chúa thật diệu kỳ,Linh hồn tôi biết rõ lắm.

Salmos 139:13,14

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễn hành chiến thắng trong Chúa Cứu Thế và dùng chúng tôi để tỏa hương thơm, tức là sự hiểu biết về Ngài ra khắp nơi.

2 Coríntios 2:14

1 Hãy đến ca hát tán dương CHÚA;Hãy hân hoan reo hò cho Chúa là vầng đá cứu rỗi chúng ta.

2 Hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ;Hãy hân hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài.

3 Vì CHÚA là Đức Chúa Trời vĩ đại;Ngài là vua vĩ đại hơn tất cả các thần.

4 Ngài nắm trong tay các vực sâu của quả đất;Những đỉnh cao của núi non cũng thuộc về Ngài.

5 Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng;Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên.

6 Hãy đến, cúi đầu và thờ phượng Ngài;Hãy quỳ gối trước mặt CHÚA, Đấng Tạo Hóa chúng ta.

Salmos 95:1-6

Ê-xơ-ra nói tiếp: "Ông bà anh chị hãy về ăn của ngon, uống vật ngọt, và hãy san sẻ thức ăn cho những người không có chuẩn bị, vì hôm nay là ngày thánh cho Chúa chúng ta. Xin ông bà anh chị chớ sầu thảm, vì niềm vui trong CHÚA là sức mạnh của ông bà anh chị."

Neemias 8:10

Sau khi hội ý dân, vua lập những người ca ngợi CHÚA để ca ngợi sự uy nghi thánh khiết của CHÚA. Những người này đi trước đoàn quân, hô:"Hãy cảm tạ CHÚAVì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời."

Khi họ bắt đầu hát và ca ngợi, CHÚA đặt phục binh đánh quân Am-môn, Mô-áp và người miền núi Sê-i-rơ đang tiến đánh Giu-đa; như vậy, chúng bị đánh bại.

2 Crônicas 20:21,22

Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA.

Hãy vui vẻ phụng sự CHÚA;Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài.

Salmos 100:1,2

Ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới,Bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.Nhiều người sẽ thấy, kính sợVà tin cậy nơi CHÚA.

Salmos 40:3

Từ đông sang tây,Danh CHÚA đáng được ca ngợi.

Salmos 113:3

1 Ha-lê-lu-gia!Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh Ngài;Hãy ca ngợi Chúa quyền năng trong nơi cao cả Ngài.

2 Hãy ca ngợi Chúa vì những việc quyền năng Ngài;Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng vĩ đại.

3 Hãy dùng kèn để ca ngợi Chúa;Hãy dùng đàn hạc, đàn lia mà ca ngợi Ngài.

4 Hãy đánh trống cơm, nhảy múa để ca ngợi Chúa;Hãy khảy đàn, thổi sáo mà ca ngợi Ngài.

5 Hãy khua chiêng vang dội để ca ngợi Chúa;Hãy đánh phèn la lớn tiếng mà ca ngợi Ngài.

6 Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA.Ha-lê-lu-gia!

Salmos 150:1-6

Nhưng giờ sắp điểm và thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người thực tâm thờ phượng sẽ thờ phượng Chúa Cha bằng tâm linh và lẽ thật, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ phượng như vậy.

João 4:23

Nhưng Ngài là Đấng thánh,Ngự trị giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.

Salmos 22:3

Ha-lê-lu-gia!Thật là tốt đẹp khi ca tụng Đức Chúa Trời chúng ta;Thật là thích thú và hợp lý khi ca ngợi Ngài.

Salmos 147:1

Phước cho dân tộc nào biết được tiếng reo hò trong lễ hội ca ngợi Ngài;Lạy CHÚA, họ sẽ bước đi trong ánh sáng của sự hiện diện Ngài.

Salmos 89:15

Vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống,Môi tôi sẽ ca ngợi Ngài.

Như vậy, tôi sẽ ca tụng Ngài trọn đời,Tôi sẽ nhân danh Ngài đưa tay lên cầu khẩn.

Salmos 63:3,4

Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài.

Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.

Salmos 103:1,2

Hỡi tất cả các nước, hãy ca ngợi CHÚA.Hỡi tất cả các dân, hãy chúc tụng Ngài.

Vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta thật lớn lao;Và sự thành tín của CHÚA còn mãi mãi.Ha-lê-lu-gia!

Salmos 117:1,2

Hãy ca ngợi Chúa, Ngài mang gánh nặng cho chúng ta hằng ngày,Tức là Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta.

Salmos 68:19

Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài,Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người;

Vì Ngài cho người khát được giải khátVà người đói được no với những vật ngon.

Salmos 107:8,9

Gióp đứng dậy, xé áo, cạo đầu, rồi quì sấp mặt xuống đất thờ phượng Đức Chúa Trời.

Ông nói:"Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ,Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất.CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại.Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!"

Jó 1:20,21

Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.

Salmos 103:2

Vào ngày ấy các ngươi sẽ nói:"Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn danh Ngài.Hãy công bố các công việc của Ngài giữa các dân tộc.Hãy tuyên dương rằng danh Ngài là đáng tôn trọng.

Isaías 12:4

Hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-su.

2 Timóteo 2:3

Hỡi những người công chính, hãy vui mừng trong CHÚA;Và cảm tạ Danh Thánh Ngài.

Salmos 97:12

22 Tôi sẽ loan báo danh Ngài cho anh em tôi,Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa hội chúng.

23 Hỡi những người tôn kính CHÚA, hãy ca ngợi Ngài.Hỡi tất cả con cháu Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài.Hỡi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài.

24 Vì Ngài đã không khinh bỉ, cũng chẳng ghê tởmNỗi đau đớn của người khốn khổ.Ngài cũng không tránh mặt người,Nhưng khi người kêu cầu với Ngài thì Ngài đáp lời.

Salmos 22:22-24

1 Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài.

2 Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.

3 Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi,Chữa lành mọi bệnh tật tôi.

4 Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu;Lấy tình yêu thương và thương xót làm mão triều đội cho tôi.

Salmos 103:1-4

Hỡi các con bé mọn! Ta viết cho các conVì các con đã biết Đức Chúa Cha.Hỡi các bậc phụ lão! Tôi đã viết cho các ôngVì các ông đã biết Ngài từ lúc ban đầu.Hỡi các bạn trẻ! Tôi đã viết cho các bạnVì các bạn mạnh mẽ,Lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn,Và các bạn đã chiến thắng kẻ ác.

1 João 2:14

Hãy kính sợ mà phục vụ CHÚA.Hãy run rẩy mà vui mừng.

Salmos 2:11

Hằng ngày, họ cứ đồng tâm chuyên cần đến Đền Thờ, họp nhau bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dùng bữa với nhau cách vui vẻ rộng lượng,

ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng tất cả mọi người. Mỗi ngày, Chúa tăng thêm số người được cứu.

Atos 2:46,47

Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn hy vọngVà tăng thêm lời ca ngợi Ngài càng hơn.

Salmos 71:14

Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng cảm tạ Ngài.Tôi sẽ kể lại mọi việc diệu kỳ Ngài đã làm.

Tôi sẽ hân hoan và vui vẻ trong Ngài,Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài, lạy Đấng Chí Cao.

Salmos 9:1,2

Chúc tụng CHÚA, vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi.

Salmos 28:6

Không phải chúng tôi, lạy CHÚA, không phải chúng tôi;Nhưng vinh quang xứng đáng thuộc về danh Chúa,Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài.

Salmos 115:1

Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản?Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta?Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời,Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,Là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.

Salmos 42:11

CHÚA cai trị. Hỡi trái đất, hãy hân hoan;Hỡi các hải đảo, hãy vui mừng.

Salmos 97:1

Chúc tụng Đức Chúa Trời,Vì Ngài không khước từ lời cầu nguyện của tôi,Cũng không từ bỏ tình yêu thương Ngài đối với tôi.

Salmos 66:20