Paz

Hãy lánh điều dữ và làm điều lành,Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.

Salmos 34:14

Sau cùng, thưa anh chị em, hãy vui mừng lên, hãy cải thiện cách sống, hãy khuyến khích nhau, đoàn kết và hòa thuận với nhau thì Đức Chúa Trời yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em.

2 Coríntios 13:11

Chúng không biết con đường bình an,Cũng không có công bình nơi đường lối của chúng.Chúng tự làm đường lối mình cong quẹo,Ai đi trên đường ấy không biết được bình an.

Isaías 59:8

Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi."

João 16:33

Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Kinh Thánh có chép:"Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!"

Romanos 10:15

Phước cho người hòa giải,Vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời.

Mateus 5:9

bằng sợi dây xích hòa thuận.

Efésios 4:3

Nhờ tài xảo quyệt, vua thành công trong những thủ đoạn gian manh. Vua sinh lòng tự cao tự đại, bất ngờ hủy diệt nhiều người. Vua dám nổi dậy chống lại ngay cả Chúa của các chúa nhưng vua sẽ bị hủy diệt, không do tay con người.

Daniel 8:25

Ngài thức dậy, quở gió và bảo biển: "Hãy êm đi, lặng đi!" Gió liền yên, và biển lặng như tờ.

Marcos 4:39

Những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, hãy thực hành đi thì Đức Chúa Trời, là Đấng ban bình an, sẽ ở cùng anh chị em.

Filipenses 4:9

Khi thống khổ đến, chúng tìm kiếm sự bình an nhưng không thấy.

Ezequiel 7:25

Tôi sẽ nằm và ngủ bình an.Vì chính Ngài, lạy CHÚA,Chỉ một mình Ngài khiến cho tôi ở an toàn.

Salmos 4:8

Nhưng nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ, hãy để cho phân rẽ. Trong trường hợp này, anh chị em không chịu trách nhiệm. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống trong hòa bình.

1 Coríntios 7:15

CHÚA Vạn Quân phán: "Giao ước của Ta với Lê-vi, giao ước Ta đã ban cho người là giao ước của sự sống và bình an; giao ước này đòi hỏi sự tôn kính nên người tôn kính và run sợ danh Ta.

Malaquias 2:5

Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng,Nền hòa bình của Ngài sẽ vô tậnTrên ngôi Đa-vítVà cho vương quốc mình.Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nóTrong công bình và công chínhTừ nay cho đến đời đời.Lòng sốt sắng của CHÚA Vạn QuânSẽ làm điều này.

Isaías 9:6

Họ còn đang nói về các việc ấy, chính Đức Giê-su đã đứng giữa họ mà bảo: "Bình an cho các con!"

Lucas 24:36

Có thời yêu, có thời ghét;Có thời chiến, có thời bình.

Eclesiastes 3:8

Nhưng những người nhu mì sẽ thừa hưởng đất,Và vui mừng trong bình an thịnh vượng.

Salmos 37:11

Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Colossenses 3:15

Vậy, ta hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau.

Romanos 14:19

Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh!

Romanos 15:13

Các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an!’

Lucas 10:5

Những người yêu mến kinh luật Chúa được bình an lớnVà không có gì làm cho họ vấp ngã.

Salmos 119:165

Chậm nóng giận thắng hơn một dũng sĩ;Tự chủ tâm thần tốt hơn chiếm lấy một thành.

Provérbios 16:32

Con phải tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, nhưng hãy hiệp cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch mà đeo đuổi nếp sống công chính, trau dồi đức tin, tình yêu thương và giữ gìn sự bình an trong tâm trí.

2 Timóteo 2:22

Ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an Ta ban cho các con không phải như của thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi.

João 14:27

Tránh tranh cãi là vinh dự cho con người,Còn kẻ ngu dại hay cãi cọ.

Provérbios 20:3

Những người hòa giải gieo trong hòa bình thì gặt hái hoa quả công chính.

Tiago 3:18

Công việc của công chính sẽ là sự bình an,Kết quả của công chính sẽ là yên tĩnh và tin cậy muôn đời.

Isaías 32:17

Đức Chúa Trời tôi phán: "Những kẻ gian ác sẽ không được bình an."

Isaías 57:21

Muối vốn tốt lành, nhưng nếu mất chất mặn đi, các con lấy gì làm cho mặn lại? Hãy có muối trong mình và sống hòa bình với nhau."

Marcos 9:50

Hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa.

Hebreus 12:14

Còn các ngươi sẽ đi ra trong vui mừng,Và được dẫn về trong bình an.Núi đồi sẽCất tiếng hát trước mặt các ngươi.Và tất cả cây cối ngoài đồngSẽ vỗ tay.

Isaías 55:12

Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

Romanos 1:7

Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

Romanos 5:1

Vì Nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh.

Romanos 14:17

Nếu nhà đó xứng đáng, sự bình an của các con sẽ ở với họ. Nếu không xứng đáng, lời chúc bình an sẽ trở về với các con.

Mateus 10:13

CHÚA ban năng lực cho dân Ngài,CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài.

Salmos 29:11

Người nào có tâm trí kiên định,Ngài ban cho sự bình an hoàn toànVì người tin cậy nơi Ngài.

Isaías 26:3

Đừng nghĩ rằng Ta đến để đem hòa bình trên đất. Ta đến không phải để đem hòa bình nhưng đem gươm giáo.

Mateus 10:34

tức là những tiên tri của Y-sơ-ra-ên đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem và thấy khải tượng bình an mà không có bình an gì cả. CHÚA tuyên bố như vậy."’

Ezequiel 13:16

Ngài bảo bà: "Con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con, hãy về bình yên, khoẻ mạnh hết đau yếu."

Marcos 5:34

Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an.

Romanos 8:6

Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và quả tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả.

Tiago 3:17

Khi đường lối một người đẹp lòng CHÚA,Ngài làm cho kẻ thù của người ấy cũng hòa thuận với người.

Provérbios 16:7

Một con ngựa đỏ xuất hiện. Người cưỡi ngựa được ban quyền dẹp bỏ nền hòa bình thế giới, gây ra cuộc giết hại lẫn nhau. Người cũng được ban cho một thanh gươm lớn.

Apocalipse 6:4

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:6,7

Vì:"Ai yêu sự sốngVà muốn thấy những ngày lànhPhải giữ lưỡi mình khỏi điều ácVà môi mình khỏi lời giả dối.

Phải tránh điều dữ và làm điều lành,Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.

1 Pedro 3:10,11

Chân của người đem tin mừngTrên các núi xinh đẹp biết bao!Tức là người công bố bình an,Loan báo tin lành,Công bố sự cứu rỗi;Là người nói với Si-ôn rằng:"Đức Chúa Trời ngươi cai trị."

Isaías 52:7

Còn con sẽ sống rất thọ, được về với tổ phụ con cách bình an và được chôn cất.

Gênesis 15:15

Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín,

Gálatas 5:22

Tất cả các sự sửa trị hiện nay thật ra không có gì vui, chỉ là chuyện buồn bã, nhưng về sau đem lại kết quả bình an, công chính cho những người chịu rèn luyện như thế.

Hebreus 12:11

24 Cầu xin CHÚA ban phước cho ngươiVà bảo vệ ngươi!

25 Cầu xin CHÚA làm cho mặt Ngài chiếu sáng ngươiVà làm ơn cho ngươi!

26 Cầu xin CHÚA đoái xem ngươiVà ban bình an cho ngươi!

Números 6:24-26

"Ta sẽ phục hồi sức khỏe, chữa lành cho thành; Ta sẽ chữa lành cho dân chúng, và ban cho chúng thái bình thịnh vượng.

Jeremias 33:6

Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

1 Coríntios 1:3

Hãy xem người trọn vẹn, hãy nhìn người ngay thẳng,Vì kết cuộc người sẽ nhận đuợc bình an.

Salmos 37:37

Phải tránh điều dữ và làm điều lành,Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.

1 Pedro 3:11

"Phước cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến,Bình an trên trời, vinh quang trên các nơi chí cao!"

Lucas 19:38

Soi sáng cho những người ngồi trong cõi tối tămVà trong bóng sự chết,Để dìu dắt bước chân chúng ta vào nẻo an bình."

Lucas 1:79

và qua Đức Con giải hòa muôn loài vạn vật với chính mình, dùng huyết Ngài trên thập tự giá đem lại sự bình an cho vạn vật ở dưới đất hay ở trên trời.

Colossenses 1:20

Hãy khoan dung, tha thứ nhau khi anh chị em có điều than phiền nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em, thì anh chị em cũng phải tha thứ.

Colossenses 3:13

Chúng chữa vết thương dân TaCách sơ sài,Chúng hô hào: "Bình an! Tốt đẹp!"Trong khi chẳng có bình an.

Jeremias 6:14

Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an, là Đấng qua huyết của giao ước đời đời đem Chúa Giê-su chúng ta, Đấng chăn chiên vĩ đại, ra khỏi cõi chết,

Hebreus 13:20

Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ;Chúng sẽ được thái bình thịnh vượng.

Isaías 54:13

Nguyện xin Chúa ban bình an và lòng thương xót trên tất cả những ai noi theo quy tắc này, và trên người Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời.

Gálatas 6:16

Hãy yên lặng và biết rằng chính Ta là Đức Chúa Trời.Ta sẽ được tán dương giữa các nướcVà được tôn cao trên đất.

Salmos 46:10

Nếu không, khi địch còn ở xa, phải cử một phái đoàn đi cầu hòa.

Lucas 14:32

mang vào chân giày sẵn sàng của Phúc Âm bình an.

Efésios 6:15

Nhưng Ngài lại bảo người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con! Hãy đi bình an!"

Lucas 7:50

Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em! A-men!

Romanos 15:33

Vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời hỗn loạn mà là Đức Chúa Trời bình an như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

1 Coríntios 14:33

16 Chúng gieo rắc tàn phá và đau khổ trên đường chúng đi qua,

17 Và chúng chẳng hề biết con đường bình an.

18 Trước mắt chúng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời."

Romanos 3:16-18

Kìa, bàn chân của sứ giả báo tin mừngVượt qua các núi đồi,Loan báo "Bình an!"Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các ngày lễ,Hãy hoàn thành lời con hứa nguyện,Vì kẻ gian manh sẽ không còn xâm chiếm con nữa,Nó sẽ bị tận diệt.

Naum 1:15

Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

Gálatas 1:3

"Vinh danh Thượng Đế trên trời.Bình an dưới đất cho người Ngài thương."

Lucas 2:14

Nguyện xin lòng thương xót, bình an và tình yêu thương ban cho anh chị em được gia tăng bội phần.

Judas 1:2

Vì chính Ngài là sự bình an của chúng ta. Qua thân xác mình, Ngài kết hợp hai khối dân tộc làm một, phá tan bức tường ngăn cách đôi bên, là sự thù ghét,

hủy bỏ Kinh Luật với các điều răn, giáo điều, để từ hai dân tộc tạo nên một dân mới trong Ngài, như thế tạo lập sự hòa hiệp.

Efésios 2:14,15

Tôi muốn hòa bìnhNhưng khi tôi nói lên thì chúng muốn chiến tranh.

Salmos 120:7

CHÚA phán: "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

Jeremias 29:11

Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.

Romanos 12:18

Nguyện xin Chúa bình an ban cho anh chị em được luôn luôn an khang về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh chị em.

2 Tessalonicenses 3:16

Vua sẽ đột nhập những vùng trù phú nhất trong tỉnh, và vua sẽ làm điều mà các cha ông hoặc tổ tiên vua chưa hề làm: chiến lợi phẩm và của cải chiếm đoạt, vua sẽ phân phát rời rộng cho thuộc hạ. Vua lập mưu xâm chiếm các thành trì kiên cố, nhưng chỉ được một thời gian thôi.

Daniel 11:24