Protecção e Segurança

17 Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta.

18 Nhưng không một sợi tóc nào trên đầu các con sẽ bị mất.

19 Nhờ kiên trì các con sẽ giữ được linh hồn mình."

Lucas 21:17-19

17 Nhờ ngựa chiến để giải cứu là hão huyền,Dù nó có nhiều sức mạnh nhưng không cứu thoát được.

18 Kìa, mắt CHÚA đoái xem người kính sợ Ngài,Và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài.

19 Để cứu linh hồn họ khỏi chết,Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.

Salmos 33:17-19

Và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì nhận được điều ấy vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài.

1 João 3:22

Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác.

2 Tessalonicenses 3:3

Ở đó Ta sẽ khiến một cái sừng mọc lên cho Đa-vít,Chuẩn bị một cây đèn cho đấng được xức dầu của Ta.

Ta sẽ lấy nhục nhã mặc cho các kẻ thù ngườiNhưng vương miện trên đầu người sẽ chiếu sáng rực rỡ.

Salmos 132:17,18

Ngựa được trang bị cho ngày chiến trận,Nhưng chiến thắng thuộc về CHÚA.

Provérbios 21:31

CHÚA sẽ hoàn thành điều Ngài hứa cho tôi.Lạy CHÚA, Tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời;Xin chớ từ bỏ công việc của tay Ngài.

Salmos 138:8

Nếu các ngươi mong muốn và vâng lời,Các ngươi sẽ ăn sản vật tốt lành của đất.

Nhưng nếu các ngươi từ khước và phản loạnCác ngươi sẽ bị gươm ăn nuốt;"vì miệng CHÚA đã phán.

Isaías 1:19,20

Sự công chính gìn giữ người theo đường ngay thẳng,Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ tội lỗi.

Provérbios 13:6

Chỉ một mình Ngài là vầng đá,Là sự cứu rỗi và thành lũy của tôi,Tôi sẽ không bị lay chuyển nhiều.

Salmos 62:2

Nhưng lạy CHÚA, Chính Ngài là thuẫn che chở tôi,Là vinh quang của tôi,Là đấng nâng đầu tôi ngước lên.

Salmos 3:3

Phải làm theo các quy luật Ta và tuân giữ các sắc lệnh Ta thì các ngươi sẽ được sống an ninh trong xứ.

Levítico 25:18

CHÚA là thành trì cho kẻ bị áp bức,Là thành lũy trong lúc hoạn nạn.

Salmos 9:9

Hãy trao gánh nặng mình cho CHÚA,Chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi.Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rúng động.

Salmos 55:22

Vì CHÚA, Đức chúa Trời là mặt trời, là cái khiên;Ngài ban ân huệ và vinh quang;CHÚA không từ chối điều tốt lành nàoCho những kẻ sống ngay thẳng.

Salmos 84:11

Ta đã ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi, diệt hết thù địch trước mặt ngươi; ta sẽ làm cho ngươi nổi danh như những người vĩ đại nổi danh trên thế giới.

1 Crônicas 17:8

Nếu CHÚA không xây cất nhà,Thì người ta có lao khổ để xây cất cũng vô ích.Nếu CHÚA không giữ thành,Thì người lính canh có thức canh cũng vô ích.

Salmos 127:1

Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát,Nhưng những người cầu khẩn CHÚA không thiếu một điều tốt lành nào.

Salmos 34:10

Lạy CHÚA, xin chớ khép kín lòng thương xót đối với tôi,Nguyện tình yêu thương và chân lý của Ngài hằng gìn giữ tôi.

Salmos 40:11

Hãy ca tụng CHÚA, vầng đá của tôi;Ngài huấn luyện tay tôi cho chiến tranh,Luyện ngón tay tôi để chiến đấu.

Chúa là Đấng yêu thương tôi và thành lũy của tôi;Là thành trì và Đấng giải cứu tôi;Là thuẫn đỡ và nơi trú ẩn cho tôi;Ngài khiến các dân quy phục tôi.

Salmos 144:1,2

Danh CHÚA là ngọn tháp vĩ đại;Người công chính chạy vào đó và được an toàn.

Provérbios 18:10

Hàng ngàn người sẽ gục ngã bên cạnh ngươi,Hàng vạn người ngã bên phải ngươi,Nhưng tai họa sẽ không đến gần ngươi.

Salmos 91:7

Con không cầu xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ an toàn khỏi kẻ ác.

João 17:15

Hỡi những kẻ yêu mến CHÚA, hãy ghét điều ác.CHÚA bảo vệ mạng sống những kẻ trung tín với Ngài,Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác.

Salmos 97:10

Chúng ta biết rằng ai sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội; người sanh ra bởi Đức Chúa Trời giữ mình an toàn và ma quỷ không đụng đến người được.

1 João 5:18

Nương náu mình nơi CHÚATốt hơn là tin cậy loài người.

Salmos 118:8

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp và ai gõ, cửa sẽ mở.

Mateus 7:7,8

Chúa xòe bàn tay Ngài ra,Thỏa mãn nhu cầu của mọi sinh vật.

Salmos 145:16

Nên chúng ta mạnh dạn nói:"Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi;Người đời làm gì được tôi?"

Hebreus 13:6

Hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống cự lại các mưu kế của quỷ vương.

Efésios 6:11

Con không ở trong thế gian nữa, nhưng họ vẫn ở lại trong trần gian, còn Con đi về cùng Cha. Thưa Cha Thánh, xin bảo toàn họ trong uy danh Cha mà Cha đã ban cho Con để họ hiệp nhất cũng như Cha và Con.

Khi còn ở với họ, Con đã giữ gìn họ an toàn trong uy danh của Cha mà Cha đã ban cho Con. Con đã bảo vệ họ, trừ đứa con của sự hủy diệt ra, không một người nào bị hư mất, để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.

João 17:11,12

Lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôiVì tôi trú ẩn nơi Ngài.

Salmos 16:1

Nhưng tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ mừng rỡ, ca hát mãi mãi.Xin bảo vệ họ để những người yêu mến danh Ngài được hân hoan trong Ngài.

Lạy CHÚA, vì chính Ngài ban phước cho người công chính;Lấy ơn bao phủ họ như cái khiên.

Salmos 5:11,12

Đấng ban chiến thắng cho các vua,Giải cứu Đa-vít, tôi tớ Ngài;

Salmos 144:10

CHÚA sẽ chiến đấu thay thế cho anh chị em, anh chị em chỉ cần yên lặng."

Êxodo 14:14

Nhưng vua sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời.Tất cả những người nhân danh Ngài mà hứa nguyện sẽ tôn vinh Ngài.Vì Ngài sẽ làm câm miệng những kẻ nói dối.

Salmos 63:11

Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con,Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.

Provérbios 4:23

8 Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời không? Thật vậy, các ngươi ăn trộm của Ta. Nhưng các ngươi nói: ‘Làm sao chúng tôi ăn trộm của Ngài?’ Trong các lễ vật phần mười và các lễ vật dâng hiến.

9 Các ngươi đang bị rủa sả vì các ngươi, cả nước đã ăn trộm của Ta.

10 Hãy đem tất cả phần mười vào kho của Ta để nhà Ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?

Malaquias 3:8-10

Đức Chúa Trời vĩnh cửu là nơi ngươi trú ẩn,Bên dưới ngươi có tay đời đời của Ngài nâng đỡ,Ngài đánh đuổi quân thù trước mặt ngươi,Rồi bảo ngươi rằng: ‘Hãy diệt chúng đi’,

Deuteronômio 33:27

CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ sợ ai?CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,Tôi sẽ khiếp đảm ai?

Salmos 27:1

6 Vì CHÚA ban cho sự khôn ngoan;Sự hiểu biết và sáng suốt đến từ miệng Ngài.

7 Ngài tích lũy sự khôn ngoan cho người ngay thẳng;Ngài là thuẫn đỡ cho những kẻ sống chính trực.

8 Ngài giữ gìn lối đi của người công bình;Bảo vệ đường lối của kẻ kính sợ Ngài.

Provérbios 2:6-8

7 Vì vua tin cậy CHÚA,Và nhờ tình thương của Đấng Chí CaoNên người sẽ không bị rúng động.

8 Cánh tay vua sẽ bắt được mọi kẻ thù người.Cánh tay phải vua sẽ nắm được mọi kẻ ghét người.

9 Khi CHÚA xuất hiện,Người sẽ làm cho chúng như ngọn lửa hừng,Trong cơn thịnh nộ, người sẽ nuốt chúng nó.Và lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi.

Salmos 21:7-9

Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta.Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân.

Salmos 46:1

Còn Đức Chúa Trời, đường lối Ngài là toàn hảo.Lời của CHÚA đã được tinh luyện,Ngài là thuẫn đỡCho mọi kẻ trú ẩn nơi Ngài.

Salmos 18:30

Người công chính ăn uống thỏa thuê;Nhưng bụng kẻ ác sẽ đói.

Provérbios 13:25

Hãy hát mừng Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài.Hãy cất tiếng hát cho Đấng cưỡi trên các tầng mây.Danh Ngài là CHÚA,Hãy vui mừng trước mặt Ngài.

Đức Chúa Trời ở trong nơi thánh, Ngài là cha của những trẻ mồ côiVà là Đấng bảo vệ những người góa bụa.

Salmos 68:4,5

1 Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?

2 Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,Đấng sáng tạo nên trời và đất.

3 Ngài không để chân ngươi trượt ngã;Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ.

4 Phải, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ênSẽ không buồn ngủ cũng không cần ngủ.

5 CHÚA là Đấng bảo vệ ngươi;CHÚA là bóng che chở ở bên phải ngươi.

6 Ban ngày mặt trời sẽ không thiêu đốt ngươi;Ban đêm mặt trăng cũng không hại ngươi.

7 CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa;Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi.

8 CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vàoTừ nay cho đến đời đời.

Salmos 121:1-8

CHÚA cứu chuộc linh hồn tôi tớ Ngài,Và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội.

Salmos 34:22

Mọi lời của Đức Chúa Trời đều tinh khiết;Ngài là cái khiên cho những người trú ẩn nơi Ngài.

Provérbios 30:5

Mọi vũ khí tạo nên để chống lại ngươi đều thất bại.Mọi lưỡi dấy lên tố cáo ngươi đều sẽ bị bác bỏ.Đó là cơ nghiệp của các tôi tớ của CHÚAVà sự xác minh từ Ta mà đến;" CHÚA tuyên bố như vậy.

Isaías 54:17

Hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống cự lại các mưu kế của quỷ vương.

Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời.

Efésios 6:11,12

Tôi hằng để CHÚA ở trước mặt tôi.Vì Ngài ở bên phải tôiNên tôi sẽ không bị rúng động.

Salmos 16:8

Giờ đây, con kính xin Ngài vui lòng ban phước cho dòng dõi của tôi tớ Ngài, để chúng còn mãi trước mặt Ngài, vì chính Ngài, ôi CHÚA là Chúa của con, đã hứa như vậy. Cầu xin Ngài mãi mãi ban phước cho triều đại của tôi tớ Ngài!"

2 Samuel 7:29

Như chim bay lượn thể nàoCHÚA Vạn Quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy.Ngài bảo vệ và giải cứu,Ngài vượt qua và cứu vớt nó."

Isaías 31:5

Hãy học làm điều thiện,Tìm kiếm công bình,Sửa sai kẻ hà hiếp,Binh vực kẻ mồ côi,Biện hộ cho người góa bụa."

Isaías 1:17

Ngoài CHÚA ra, ai là Đức Chúa Trời?Ai là núi đá an toàn, ngoài Đức Chúa Trời chúng con tôn thờ?

2 Samuel 22:32

CHÚA nhân từ,Ngài là thành trì kiên cố trong ngày hoạn nạn,Ngài chăm sóc những ai nương náu trong Ngài.

Naum 1:7

Tôi sẽ nằm và ngủ bình an.Vì chính Ngài, lạy CHÚA,Chỉ một mình Ngài khiến cho tôi ở an toàn.

Salmos 4:8

Môi-se nói về Bên-gia-min như sau:"Nguyện người CHÚA yêu dấu,Được nghỉ an toàn trong NgàiChúa che chở người suốt ngày,Phải, người Chúa yêu được ở giữa hai vai Ngài."

Deuteronômio 33:12

Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươiVà dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn.Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ ngươi.

Salmos 91:4

Mê tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác; cũng vì đeo đuổi tiền bạc mà một số người đã lầm lạc, lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi đau khổ xâu xé.

1 Timóteo 6:10

Vậy, đừng bắt chước họ, vì Cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin.

Mateus 6:8

Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành.Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài.

Salmos 37:3

1 CHÚA ơi!Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi.Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi.

2 Biết bao nhiêu người nói với linh hồn tôi:Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu!

3 Nhưng lạy CHÚA, Chính Ngài là thuẫn che chở tôi,Là vinh quang của tôi,Là đấng nâng đầu tôi ngước lên.

4 Tôi cất tiếng kêu cầu CHÚA!Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.

5 Tôi nằm xuống và ngủ yên;Tôi thức dậy, vì CHÚA chống đỡ cho tôi.

6 Tôi sẽ không sợ muôn vạn quân,Dàn trận vây tôi khắp bốn bên.

Salmos 3:1-6

Hãy ca ngợi Chúa, Ngài mang gánh nặng cho chúng ta hằng ngày,Tức là Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta.

Salmos 68:19

Ta sẽ ban phước cho chúng và những vùng chung quanh ngọn đồi Ta. Ta sẽ ban mưa đúng mùa, là mưa phước lành.

Ezequiel 34:26

CHÚA là Đấng chăn giữ tôi,Tôi sẽ không thiếu thốn gì.

Salmos 23:1

Người nào có tâm trí kiên định,Ngài ban cho sự bình an hoàn toànVì người tin cậy nơi Ngài.

Isaías 26:3

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.

Mateus 6:33

Ngài ban cho tôi thuẫn cứu rỗi,Tay phải Ngài nâng đỡ tôi,Sự giúp đỡ của Ngài làm cho tôi vĩ đại.

Ngài mở rộng bước đường tôi đi,Để chân tôi khỏi bị trật khớp.

Salmos 18:35,36

Vua Đa-vít đặt quan trấn thủ cai trị dân Sy-ri ở Đa-mách. Vậy dân Sy-ri trở thành chư hầu và triều cống vua Đa-vít. CHÚA cho vua Đa-vít đánh đâu thắng đó.

2 Samuel 8:6

Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta.

Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài.

1 João 5:14,15

Từ khi còn trẻ, đến nay tôi đã già,Tôi chưa từng thấy người công chính bị bỏ,Và con cháu người phải đi ăn mày.

Salmos 37:25

Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:19

CHÚA ở cùng tôi, tôi sẽ không sợ.Người phàm sẽ làm chi tôi?

Salmos 118:6

6 Lạy Đức Chúa Trời, tôi kêu cầu Ngài vì Ngài đáp lời tôi.Xin nghiêng tai nghe lời tôi.

7 Lạy Đấng giải cứu, xin bày tỏ tình thương diệu kỳ của NgàiCho những kẻ ẩn náu mình nơi tay hữu NgàiThoát khỏi kẻ thù họ.

8 Xin gìn giữ tôi như con ngươi của mắt Chúa,Xin che dấu tôi dưới bóng cánh Ngài.

9 Cho khỏi những kẻ ác bóc lột tôi,Khỏi những kẻ tử thù đang bao vây tôi.

Salmos 17:6-9

7 Ngài xét xử công bình cho người bị áp bức,Ban bánh cho kẻ đói,CHÚA trả tự do cho người bị tù đày.

8 CHÚA mở mắt những kẻ mù;CHÚA nâng những kẻ phải cúi đầu đứng dậy;CHÚA yêu mến những người công chính.

9 CHÚA bảo vệ kiều dân;Nâng đỡ những cô nhi và quả phụNhưng bẻ gẫy đường lối những kẻ ác.

Salmos 146:7-9

Cầu xin CHÚA đáp lời ngươi trong ngày gian nguy.Xin danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp bảo vệ ngươi.

Từ nơi thánh, xin sai ơn giúp đỡ ngươi,Từ Si-ôn, xin ban cho ngươi sự hỗ trợ.

Salmos 20:1,2

Vì CHÚA sẽ là sự tin cậy của con;Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.

Provérbios 3:26

Xin bảo vệ mạng sống tôi và giải cứu tôi.Chớ để tôi bị hổ thẹnVì tôi trú ẩn nơi Ngài.

Nguyện sự thanh liêm và ngay thẳng gìn giữ tôi,Vì tôi trông cậy nơi Ngài.

Salmos 25:20,21

6 CHÚA gìn giữ người chân thật;Khi tôi bị nguy khốn Ngài giải cứu tôi.

7 Hỡi linh hồn ta, hãy an tâm trở lại,Vì CHÚA đối xử rộng rãi cùng ngươi.

8 Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết,Mắt tôi khỏi giọt lệVà chân tôi khỏi vấp ngã.

9 Tôi sẽ bước đi trước mặt CHÚATrong đất người sống.

Salmos 116:6-9

Thật vậy, CHÚA không hề làm điều chiMà lại không bày tỏ ý định NgàiCho các tiên tri là tôi tớ Ngài.

Amós 3:7

Chính Ngài là nơi trú ẩn và là cái khiên bảo vệ tôi,Tôi hy vọng nơi lời Chúa.

Salmos 119:114

Người sống ngay thẳng sẽ sống an toàn,Nhưng đường lối gian tà sẽ bị phát giác.

Provérbios 10:9

Người khôn ngoan thấy tai họa nên ẩn trốn;Kẻ ngu dại cứ tiến tới và bị họa.

Provérbios 27:12

Ngài lại hỏi họ: "Khi Ta sai các con ra đi, không bạc, không bao, không giày dép, các con có thiếu gì không?" Họ thưa: "Dạ không!"

Lucas 22:35

Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí CaoSẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.

Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi,Tôi tin cậy nơi Ngài.

Salmos 91:1,2

Cũng như tiền bạc,Sự khôn ngoan như bóng che thân,Nhưng sự hiểu biết của người khôn ngoan có ích lợi lâu dài hơn,Vì nhờ sự khôn ngoan mà bảo tồn được mạng sống mình.

Eclesiastes 7:12

Cũng vậy, chính Chúa đã dạy:"Ai truyền giảng Phúc Âm thì được nuôi sống bởi Phúc Âm."

1 Coríntios 9:14

Trong sự kính sợ CHÚA có lòng tin tưởng chắc chắn,Và con cái người được nơi trú ẩn.

Provérbios 14:26

Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được."

Mateus 21:22

Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ NgàiVà giải cứu họ.

Salmos 34:7

Linh hồn chúng tôi trông cậy nơi CHÚA,Ngài là sự tiếp trợ và thuẫn đỡ cho chúng tôi.

Salmos 33:20

Ta lập giao ước Ta với các con, mọi loài sinh vật sẽ không bị nước lụt trừ diệt nữa, sẽ chẳng bao giờ có nước lụt tiêu hủy mặt đất nữa."

Gênesis 9:11

Ngài là nơi trú ẩn cho tôi,Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn,Ngài bao phủ tôi bằng những bài ca giải cứu.

Salmos 32:7

Còn tôi, tôi sẽ hát về sức lực Ngài,Và mỗi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương Ngài,Vì Ngài là thành lũy của tôi,Và nơi tôi trú ẩn trong lúc gian truân.

Salmos 59:16

Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.

Filipenses 4:13

Vậy, chúng ta không nên ngủ mê như những người khác nhưng hãy cảnh giác và tỉnh thức.

1 Tessalonicenses 5:6

Vì Ta sẽ cho người mệt xỉu hết khát, và mọi người mòn sức được no đủ.’"

Jeremias 31:25

Nếu các con là người gian ác còn biết cho con cái mình quà tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban điều tốt hơn cho những người cầu xin Ngài sao?

Mateus 7:11

29 Có phải hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng? Thế nhưng không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha các con.

30 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã đếm rồi.

31 Thế thì đừng sợ. Các con quý hơn nhiều con chim sẻ."

Mateus 10:29-31

Phải mạnh mẽ can đảm lên. Đừng sợ hải kinh khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ anh chị em đâu."

Deuteronômio 31:6

Chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi;Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập.Hãy há to miệng ra, Ta sẽ đút đầy.

Salmos 81:10

Lạy Chúa, vì Ngài là nơi trú ẩn của tôi,Lạy Đấng Chí Cao, Ngài đã lập nơi cư trú của Ngài;

Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươiVà tai họa sẽ không đến gần nhà ngươi.

Salmos 91:9,10

Cho đến khi các ngươi già cả, Ta vẫn là Đấng ấy;Cho đến lúc tóc bạc, Ta sẽ gánh vác các ngươi.Ta đã tạo ra thì Ta sẽ bồng bế,Ta sẽ gánh vác và Ta sẽ giải cứu các ngươi.

Isaías 46:4

Vậy, hãy đầu phục Đức Chúa Trời nhưng chống lại quỷ vương thì nó sẽ trốn xa anh chị em.

Tiago 4:7

Vậy thì chúng ta sẽ nói gì về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch được chúng ta?

Romanos 8:31