Relacionamentos

Một người bạn yêu mến nhau luôn,Và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Provérbios 17:17

Nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người vô tín.

1 Timóteo 5:8

Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình."

Mateus 19:19

Xin Chúa khiến tình thương của anh chị em tăng thêm và chan chứa đối với nhau và đối với mọi người cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh chị em vậy.

1 Tessalonicenses 3:12

Tuy nhiên, mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ như bản thân, còn vợ phải kính trọng chồng.

Efésios 5:33

Em yêu dấu, toàn thân em xinh đẹp,Không gợn chút tì vết.

Cânticos 4:7

Một người rèn luyện nhân cách người lân cậnGiống như sắt mài bén sắt.

Provérbios 27:17

Nhưng vì tình trạng dâm ô, mỗi người đàn ông nên có vợ và đàn bà nên có chồng.

1 Coríntios 7:2

Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp thừa hưởng của cha ông;Nhưng một người vợ khôn ngoan đến từ CHÚA.

Provérbios 19:14

Ai có thể tìm được một người vợ tài đức?Giá trị nàng quý hơn hồng ngọc

Provérbios 31:10

Hai người hơn một,Vì làm việc chung có lợi cho cả hai.

Eclesiastes 4:9

Vậy, giờ đây tôi cố gắng để được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Hay tôi cố tìm cách làm đẹp lòng loài người chăng? Nếu tôi vẫn muốn làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là đầy tớ của Chúa Cứu Thế.

Gálatas 1:10

Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân; chồng yêu vợ là yêu chính bản thân.

Efésios 5:28

Tốt danh hơn giàu có;Ân phúc hơn vàng bạc.

Provérbios 22:1

Nếu một người ngã,Có người kia đỡ.Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã,Không ai đỡ người lên!

Eclesiastes 4:10

Vậy thì, bất cứ những gì con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Kinh Luật và Kinh Tiên Tri."

Mateus 7:12

Đừng mang ách chung với người không tin. Vì công chính với gian ác có thể nào chung phần được không? Hay ánh sáng và bóng tối có thể nào liên hợp được không?

2 Coríntios 6:14

Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh,

để thánh hóa Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo;

Efésios 5:25,26

CHÚA, Đức Chúa Trời lại nói: "Con người ở một mình không tốt! Ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp."

Gênesis 2:18

Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa,

vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của Thân Thể.

Efésios 5:22,23

Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình, hợp theo nếp sống trong Chúa.

Hỡi các người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng.

Colossenses 3:18,19

Người đơn độc dễ bị đánh hạ,Nhưng hai người chung sức chống cự, dễ ai đánh hạ được sao?Dây ba tao không dễ gì bứt đứt.

Eclesiastes 4:12

5 Vì chính lý do nầy, hãy hết sức thêm cho đức tin anh chị em nhân từ, thêm cho nhân từ hiểu biết,

6 thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm cho tiết chế kiên trì, thêm cho kiên trì tin kính,

7 thêm cho tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương.

2 Pedro 1:5-7