Temor dos Homens

Khi những kẻ ác xông đếnĐịnh ăn thịt tôi,Những kẻ đàn áp và thù nghịch tấn công tôi,Chúng nó sẽ vấp ngã và té nhào.

Dù một đạo quân bao vây tôi,Lòng tôi sẽ không sợ.Dù chiến tranh nổi dậy chống tôi,Tôi vẫn vững lòng.

Salmos 27:2,3

Ta bảo các con, những bạn thân của Ta: ‘Đừng sợ những kẻ giết thân xác rồi sau đó không làm gì được nữa.

Nhưng Ta sẽ bảo cho các con phải sợ ai: Hãy sợ Đấng sau khi giết rồi còn có quyền ném vào hỏa ngục. Phải, Ta bảo các con, hãy sợ Đấng ấy!’

Lucas 12:4,5

Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục.

Mateus 10:28

CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ sợ ai?CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,Tôi sẽ khiếp đảm ai?

Salmos 27:1

Nên chúng ta mạnh dạn nói:"Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi;Người đời làm gì được tôi?"

Hebreus 13:6

CHÚA ở cùng tôi, tôi sẽ không sợ.Người phàm sẽ làm chi tôi?

Salmos 118:6

Còn ngươi, hỡi con người, đừng sợ chúng nó, cũng đừng sợ những lời chúng nó nói; dù gai góc bao quanh ngươi, ngươi ngồi trên bọ cạp, đừng sợ các lời chúng nói, chớ kinh hoảng vì bộ mặt chúng nó vì chúng là nhà phản nghịch.

Ezequiel 2:6

Đừng sợ họ, vì chính CHÚA, Đức Chúa Trời của anh sẽ chiến đấu cho anh em."

Deuteronômio 3:22

Trong ngày sợ hãi,Tôi sẽ tin cậy Ngài.

Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài.Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi,Người phàm sẽ làm chi tôi?

Salmos 56:3,4