1 Bilge kadın evini yapar, 2 Ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar.

2 Doğru yolda yürüyen, RABden korkar, 2 Yoldan sapan, RABbi hor görür.

3 Ahmağın sözleri sırtına kötektir, 2 Ama bilgenin dudakları kendisini korur.

4 Öküz yoksa yemlik boş kalır, 2 Çünkü bol ürünü sağlayan öküzün gücüdür.

5 Güvenilir tanık yalan söylemez, 2 Yalancı tanıksa yalan solur.

6 Alaycı bilgeliği arasa da bulamaz, 2 Akıllı içinse bilgi edinmek kolaydır.

7 Akılsız kişiden uzak dur, 2 Çünkü sana öğretecek bir şeyi yok.

8 İhtiyatlı kişinin bilgeliği, ne yapacağını bilmektir, 2 Akılsızların ahmaklığıysa aldanmaktır.

9 Ahmaklar suç sunusuyla alay eder, 2 Dürüstler ise iyi niyetlidir.

10 Yürek kendi acısını bilir, 2 Sevinciniyse kimse paylaşmaz.

11 Kötü kişinin evi yerle bir edilecek, 2 Doğru kişinin konutuysa bayındır olacak.

12 Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, 2 Ama sonu ölümdür.

13 Gülerken bile yürek sızlayabilir, 2 Sevinç bitince acı yine görünebilir.

14 Yüreği dönek olan tuttuğu yolun, 2 İyi kişi de yaptıklarının ödülünü alacaktır.

15 Saf kişi her söze inanır, 2 İhtiyatlı olansa attığı her adımı hesaplar.

16 Bilge kişi korktuğu için kötülükten uzaklaşır, 2 Akılsızsa büyüklük taslayıp kendine güvenir.

17 Çabuk öfkelenen ahmakça davranır, 2 Düzenbazdan herkes nefret eder.

18 Saf kişilerin mirası akılsızlıktır, 2 İhtiyatlı kişilerin tacı ise bilgidir.

19 Alçaklar iyilerin önünde, 2 Kötüler doğruların kapısında eğilirler.

20 Komşusu bile yoksulu sevmez, 2 Oysa zenginin dostu çoktur.

21 Komşuyu hor görmek günahtır, 2 Ne mutlu mazluma lütfedene!

22 Kötülük tasarlayan yolunu şaşırmaz mı? 2 Oysa iyilik tasarlayan sevgi ve sadakat kazanır.

23 Her emek kazanç getirir, 2 Ama boş lakırdı yoksulluğa götürür.

24 Bilgelerin tacı servetleridir, 2 Akılsızlarsa ahmaklıklarıyla tanınır. ‹‹Akılsızların çelengiyse ahmaklıktır››.

25 Dürüst tanık can kurtarır, 2 Yalancı tanık aldatıcıdır.

26 RABden korkan tam güvenliktedir, 2 RAB onun çocuklarına da sığınak olacaktır.

27 RAB korkusu yaşam kaynağıdır, 2 İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır.

28 Kralın yüceliği halkının çokluğuna bağlıdır, 2 Halk yok olursa hükümdar da mahvolur.

29 Geç öfkelenen akıllıdır, 2 Çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir.

30 Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır, 2 Hırs ise insanı için için yer bitirir.

31 Muhtacı ezen, Yaradanını hor görüyor demektir. 2 Yoksula acıyansa Yaradanı yüceltir.

32 Kötü kişi uğradığı felaketle yıkılır, 2 Doğru insanın ölümde bile sığınacak yeri var.

33 Bilgelik akıllı kişinin yüreğinde barınır, 2 Akılsızlar arasında bile kendini belli eder.

34 Doğruluk bir ulusu yüceltir, 2 Oysa günah herhangi bir halk için utançtır.

35 Kral sağduyulu kulunu beğenir, 2 Utanç getirene öfkelenir.