Aniversario de Casamento

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Salmos 118:24

takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

Mateus 19:6

Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;

1 Coríntios 1:4

patro tvých úst ať je jako nejlepší víno. Jedině pro mého milého stéká, plyne i ve spánku ze rtů.

Cânticos 7:10

4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1 Coríntios 13:4-7

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

Salmos 90:12

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás

Filipenses 1:3

Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!

Salmos 4:7

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Colossenses 3:14

Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.

Cânticos 8:7

Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.

Cânticos 4:7