Fraqueza

Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost,

Salmos 82:3

ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

2 Coríntios 12:9

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.

Salmos 73:26

Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.

Provérbios 17:22

Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

1 Pedro 5:7

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

Romanos 8:26

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

2 Coríntios 12:10

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Mateus 11:28

Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.

Hebreus 4:15

Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Isaías 40:29

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé."

Mateus 26:41

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2 Timóteo 1:7

Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených,

Provérbios 31:8