Jesus te ama

a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.

Efésios 5:2

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

1 João 4:19

A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila, a s ní víra i láska v Kristu Ježíši.

1 Timóteo 1:14

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

João 15:9

16 aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'

17 a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce

18 mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:

19 poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

Efésios 3:16-19

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

João 15:13

"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

João 15:12

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Romanos 5:8

Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

João 14:23

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

João 13:34