Honrar os Pais

Kiu malbenas sian patron aŭ sian patrinon, tiu devas esti mortigita.

Êxodo 21:17

Infanoj, obeu viajn gepatrojn en ĉio, ĉar tio plaĉas al la Sinjoro.

Colossenses 3:20

Kaj li responde diris al ili:Kial vi ankaŭ transpaŝas la ordonon de Dio per via tradicio?

Ĉar Dio diris:Respektu vian patron kaj vian patrinon; kaj:Kiu malbenas sian patron aŭ sian patrinon, tiu nepre mortu.

Mateus 15:3,4

Antaŭ grizulo stariĝu, kaj respektu la vizaĝon de maljunulo, kaj timu vian Dion:Mi estas la Eternulo.

Levítico 19:32

Sed se iu ne zorgas pri siaj propraj, kaj precipe pri siaj familianoj, tiu malkonfesis la fidon, kaj estas pli malbona ol nekredanto.

1 Timóteo 5:8

Saĝa filo lernas de la patro; Sed mokanto ne aŭskultas moralinstruon.

Provérbios 13:1

Respektu vian patron kaj vian patrinon (ĝi estas la unua ordono kun promeso),

por ke estu al vi bone kaj por ke longe daŭru via vivo sur la tero.

Efésios 6:2,3

Kiu ruinigas patron kaj forpelas patrinon, Tiu estas filo hontinda kaj malbeninda.

Provérbios 19:26

Aŭskultu, infanoj, la instruon de la patro, Kaj atentu, por lerni prudenton;

Provérbios 4:1

1 Infanoj, obeu al viaj gepatroj en la Sinjoro, ĉar tio decas.

2 Respektu vian patron kaj vian patrinon (ĝi estas la unua ordono kun promeso),

3 por ke estu al vi bone kaj por ke longe daŭru via vivo sur la tero.

4 Kaj patroj, ne kolerigu viajn infanojn; sed nutradu ilin en la disciplino kaj admono de la Sinjoro.

Efésios 6:1-4

1 Sed sciu, ke en la lastaj tagoj venos danĝeraj tempoj.

2 Ĉar homoj estos sinamantaj, monamantaj, fanfaronemaj, arogantaj, insultemaj, malobeemaj al gepatroj, sendankaj, nesanktaj,

3 neparencamaj, nepacigeblaj, kalumniemaj, nesinregantaj, malmildaj, ne bonamantaj,

2 Timóteo 3:1-3

Sed se iu vidvino havas filojn aŭ nepojn, ĉi tiuj lernu unue montri piecon ĉe sia propra familio kaj rekompenci siajn gepatrojn; ĉar tio estas akceptebla antaŭ Dio.

1 Timóteo 5:4

Respektu vian patron kaj vian patrinon, por ke longe daŭru via vivo sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi.

Êxodo 20:12

Aŭskultu vian patron, kiu vin naskigis, Kaj ne malŝatu vian patrinon, kiam ŝi maljuniĝos.

Provérbios 23:22

3 Kaj li responde diris al ili:Kial vi ankaŭ transpaŝas la ordonon de Dio per via tradicio?

4 Ĉar Dio diris:Respektu vian patron kaj vian patrinon; kaj:Kiu malbenas sian patron aŭ sian patrinon, tiu nepre mortu.

5 Sed vi diras:Se iu diros al sia patro aŭ al sia patrino:Oferdono estu tio, per kio vi povus profiti de mi,

6 tiu ne devas respekti sian patron aŭ sian patrinon. Kaj vi vantigis la vorton de Dio per via tradicio.

Mateus 15:3-6

Okulon, kiu mokas la patron Kaj malŝatas obeadon al la patrino, Elpikos korvoj ĉe la rivero kaj formanĝos aglidoj.

Provérbios 30:17

Kiu malbenas sian patron kaj sian patrinon, Ties lumilo estingiĝos meze de profunda mallumo.

Provérbios 20:20

Ĉiu el vi timu sian patrinon kaj sian patron, kaj Miajn sabatojn observu:Mi estas la Eternulo, via Dio.

Levítico 19:3

Aŭskultu, mia filo, la instruon de via patro, Kaj ne forĵetu la ordonon de via patrino;

Provérbios 1:8

Aŭskultu, mia filo, la instruon de via patro, Kaj ne forĵetu la ordonon de via patrino;

Ĉar ili estas bela krono por via kapo, Kaj ornamo por via kolo.

Provérbios 1:8,9

Respektu vian patron kaj vian patrinon, kiel ordonis al vi la Eternulo, via Dio; por ke longe daŭru via vivo, kaj por ke estu al vi bone sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi.

Deuteronômio 5:16