2 Crônicas 27

1 Pradėdamas karaliauti, Joatamas buvo dvidešimt penkerių metų ir šešiolika metų karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Jeruša, Cadoko duktė.

2 Jis darė tai, kas teisinga Viešpaties akyse, kaip ir jo tėvas Ozijas, tačiau jis neįėjo į Viešpaties šventyklą. Tauta vis dar elgėsi netikusiai.

3 Joatamas pastatė aukštutinius vartus Viešpaties namuose ir daug statė ant Ofelio sienos.

4 Be to, jis statė miestus Judo aukštumose ir pilis bei bokštus miškuose.

5 Jis kariavo su amonitų karaliumi ir jį nugalėjo. Amonitai davė jam šimtą talentų sidabro, dešimt tūkstančių saikų kviečių ir tiek pat miežių pirmaisiais metais, tiek pat antraisiais ir trečiaisiais metais.

6 Joatamas sustiprėjo, nes vaikščiojo priešais Viešpatį, savo Dievą.

7 Visi kiti Joatamo darbai ir visi jo karai surašyti Izraelio ir Judo karalių knygoje.

8 Pradėdamas karaliauti, jis buvo dvidešimt penkerių metų ir šešiolika metų karaliavo Jeruzalėje.

9 Joatamas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Dovydo mieste, o jo sūnus Achazas karaliavo jo vietoje.