Mal

Viešpaties baimė­nekęsti pikto. Išdidumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu.

Provérbios 8:13

Nebūk išmintingas savo akyse, bijok Viešpaties ir venk pikto;

tai bus sveikata tavo kūnui ir atgaiva kaulams.

Provérbios 3:7,8

Jūs, kurie mylite Viešpatį, nekęskite pikto; Jis saugo savo šventųjų gyvybes, iš nedorėlių priespaudos išlaisvina juos.

Salmos 97:10

Kreipk mano žingsnius pagal savo žodžius, kad neteisybė man neviešpatautų.

Salmos 119:133

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

1 João 1:9

Ir nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto; nes Tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen’.

Mateus 6:13

20 Ir Jis pasakė: "Žmogų suteršia tai, kas iš jo išeina.

21 Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės,

22 godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė.

23 Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų".

Marcos 7:20-23

Viešpats saugos tave nuo viso pikto, Jis saugos tavo sielą.

Viešpats saugos tavo įėjimą ir išėjimą dabar ir per amžius.

Salmos 121:7,8

Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už bloga, bet visada siekite daryti gera vieni kitiems ir visiems.

1 Tessalonicenses 5:15

Nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gera, norėdamas įvykdyti, ką šiandien matome­išgelbėti daugybę žmonių.

Gênesis 50:20

Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje.

Efésios 6:12

Neapykanta sukelia vaidus, o meilė padengia visas nuodėmes.

Provérbios 10:12

Ir Viešpats išgelbės mane iš visų piktų kėslų ir išsaugos savo dangiškajai karalystei. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.

2 Timóteo 4:18

Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto.

João 17:15

Todėl, atmetę visą nešvarą bei piktybės gausą, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas.

Tiago 1:21

Šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.

João 1:5

Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Romanos 12:21

Visa ištirkite ir to, kas gera, laikykitės!

Susilaikykite nuo visokio blogio!

1 Tessalonicenses 5:21,22

Nusiplaukite, apsivalykite; pašalinkite savo piktus darbus iš mano akių, liaukitės darę pikta!

Isaías 1:16

Šalinkis pikto ir daryk gera. Ieškok ir siek taikos.

Salmos 34:14

"Rūstaukite ir nenusidėkite". Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės!

Ir neduokite vietos velniui.

Efésios 4:26,27

Prašau jus, broliai, įsidėmėti tuos, kurie kelia susiskaldymus bei papiktinimus, prieštaraudami mokymui, kurio jūs išmokote. Venkite jų!

Romanos 16:17

Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas.

Efésios 6:11

"Taip kalbėjo kareivijų Viešpats: ‘Teiskite teisingai ir būkite pasigailintys bei užjaučiantys vienas kitą!

Neskriauskite našlių ir našlaičių, ateivių ir beturčių. Nemąstykite pikta savo širdyse prieš savo brolį’.

Zacarias 7:9,10

Meilė tebūna neveidmainiška. Venkite pikto, laikykitės gero.

Romanos 12:9