Materialismo

Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?

Mateus 16:26

Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima, nes kas regima, yra laikina, o kas neregima­amžina.

2 Coríntios 4:18

Turtuolio lobis yra jo įtvirtintas miestas, ir jo nuosavybė yra kaip aukšta siena jam.

Provérbios 18:11

Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,

bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais.

1 Timóteo 2:9,10

Žinoma, dievotumas yra didelis pasipelnymas, kai jį lydi pasitenkinimas.

1 Timóteo 6:6

Juk nieko neatsinešėme į pasaulį ir, aišku, nieko neišsinešime.

Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti.

1 Timóteo 6:7,8

Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai?

Marcos 8:36

Geriau mažai su Viešpaties baime negu dideli turtai su rūpesčiu.

Provérbios 15:16

Šio amžiaus turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui.

1 Timóteo 6:17

Kur daug gėrybių, ten daug ir valgančių. Tad kokia nauda yra savininkui iš turtų? Nebent ta, kad jis mato juos savo akimis.

Eclesiastes 5:10

Kas trokšta praturtėti, pakliūva į pagundymą ir į pinkles bei į daugelį kvailų ir kenksmingų geidulių, kurie paskandina žmones sugedime ir pražūtyje.

1 Timóteo 6:9

Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą; neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia,

Provérbios 30:8

Todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė.

Colossenses 3:5

Jis pasakė jiems: “Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos”.

Lucas 12:15

nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”.

Mateus 6:21

Turtai nepadeda rūstybės dieną, teisumas išgelbsti nuo mirties.

Provérbios 11:4

Visa tikinčiųjų daugybė buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, bet visa jiems buvo bendra.

Atos 4:32

Geras vardas yra vertingesnis už didelius turtus, o palankumas­už sidabrą ir auksą.

Provérbios 22:1

Išmintis daug vertingesnė už auksą, supratimas­už sidabrą.

Provérbios 16:16

“Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia.

Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia,

Mateus 6:19,20

Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pats yra pasakęs: “Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu”.

Hebreus 13:5

Jėzus atsakė: “Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane”.

Mateus 19:21

Nežiūrėk į tai, ko nėra, nes turtai pasidaro sparnus ir išskrenda kaip erelis į padangę.

Provérbios 23:5

Jis godžiai geidžia visą dieną, o teisusis duoda negailėdamas.

Provérbios 21:26

Tai yra didelė blogybė: kaip jis atėjo, taip ir išeis. Kokia jam nauda iš to, kad jis dirbo vėjams?

Eclesiastes 5:15