1 Daavid ja temppelipalveluksen johtajat määräsivät Asafin, Hemanin ja Jedutunin jälkeläisten tehtäväksi pyhässä hurmoksessa ylistää Jumalaa säestäen lauluaan lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. Seuraavassa luetellaan tähän tehtävään määrätyt miehet.

2 Asafin poikia: Sakkur, Joosef, Netanja ja Asarela. Heitä johti Asaf, joka ylisti Jumalaa kuninkaan ohjeiden mukaisesti.

3 Jedutunin kuusi poikaa: Gedalja, Jisri, Jesaja, Simei, Hasabja ja Mattitja. Heitä johti heidän isänsä Jedutun, joka lyyraa soittaen lauloi kiitosta ja ylistystä Herralle.

4 Hemanin pojat: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir ja Mahasiot.

5 Nämä kaikki olivat Hemanin, kuninkaan profeetan, poikia. Jumala oli näet luvannut nostaa Hemanin kunniaan ja oli antanut hänelle neljätoista poikaa ja kolme tytärtä.

6 Kaikki nämä pojat toimittivat temppelipalvelusta laulaen isänsä johdolla Herran temppelissä symbaalien, harppujen ja lyyrain säestyksellä niiden ohjeiden mukaisesti, jotka kuningas oli antanut. Tämä Asafista, Jedutunista ja Hemanista.

7 Näitä miehiä ja heidän veljiään, joita oli opetettu laulamaan Herran ylistystä ja jotka osasivat tämän taidon, oli yhteensä kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan.

8 He arpoivat palvelusvuoronsa, niin nuoret kuin vanhat, niin taitajat kuin vasta-alkajatkin.

9 Ensimmäinen arpa osui Asafin suvulle ja siitä Joosefille, toiseksi tuli Gedalja veljineen ja poikineen, yhteensä kaksitoista,

10 kolmanneksi Sakkur poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

11 neljänneksi Jisri poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

12 viidenneksi Netanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

13 kuudenneksi Bukkia poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

14 seitsemänneksi Jesarela poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

15 kahdeksanneksi Jesaja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

16 yhdeksänneksi Mattanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

17 kymmenenneksi Simei poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

18 yhdenneksitoista Asarel poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

19 kahdenneksitoista Hasabja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

20 kolmanneksitoista Subael poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

21 neljänneksitoista Mattitja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

22 viidenneksitoista Jeremot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

23 kuudenneksitoista Hananja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

24 seitsemänneksitoista Josbekasa poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

25 kahdeksanneksitoista Hanani poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

26 yhdeksänneksitoista Malloti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

27 kahdenneksikymmenenneksi Eliata poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

28 kahdenneksikymmenenneksiyhdenneksi Hotir poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

29 kahdenneksikymmenenneksikahdenneksi Giddalti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

30 kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi Mahasiot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista,

31 ja kahdenneksikymmenenneksineljänneksi Romamti-Eser poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista.

1 Further, David and the chiefs of the servants of the holy place made selection of certain of the sons of Asaph and of Heman and of Jeduthun for the work of prophets, to make melody with corded instruments and brass; and the number of the men for the work they had to do was:

2 Of the sons of Asaph: Zaccur and Joseph and Nethaniah and Asharelah, sons of Asaph; under the direction of Asaph, acting as a prophet under the orders of the king;

3 Of Jeduthun: the six sons of Jeduthun, Gedaliah and Zeri and Jeshaiah, Hashabiah and Mattithiah; under the direction of their father Jeduthun who, acting as a prophet, with corded instruments gave praise and glory to the Lord.

4 Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth;

5 All these were sons of Heman, the king's seer in the words of God. And to make great his power God gave Heman fourteen sons and three daughters.

6 All these, under the direction of their father, made music in the house of the Lord, with brass and corded instruments, for the worship of the house of God; Asaph, Jeduthun, and Heman being under the orders of the king.

7 And the number of them, with their brothers who were trained and expert in making melody to the Lord, was two hundred and eighty-eight.

8 And selection was made of them for their special work, all having equal chances, small as well as great, the teacher as the learner.

9 Now of the group of Asaph, the first name to come out was Joseph; the second Gedaliah; he and his brothers and sons were twelve?

10 The third Zaccur, with his sons and his brothers, twelve;

11 The fourth Izri, with his sons and his brothers, twelve;

12 The fifth Nethaniah, with his sons and his brothers, twelve;

13 The sixth Bukkiah, with his sons and his brothers, twelve;

14 The seventh Jesharelah, with his sons and his brothers, twelve;

15 The eighth Jeshaiah, with his sons and his brothers, twelve;

16 The ninth Mattaniah, with his sons and his brothers, twelve;

17 The tenth Shimei, with his sons and his brothers, twelve;

18 The eleventh Azarel, with his sons and his brothers, twelve;

19 The twelfth Hashabiah, with his sons and his brothers, twelve;

20 The thirteenth Shubael, with his sons and his brothers, twelve;

21 The fourteenth Mattithiah, with his sons and his brothers, twelve;

22 The fifteenth Jeremoth, with his sons and his brothers, twelve;

23 The sixteenth Hananiah, with his sons and his brothers, twelve;

24 The seventeenth Joshbekashah, with his sons and his brothers, twelve;

25 The eighteenth Hanani, with his sons and his brothers, twelve;

26 The nineteenth Mallothi, with his sons and his brothers, twelve;

27 The twentieth Eliathah, with his sons and his brothers, twelve;

28 The twenty-first Hothir, with his sons and his brothers, twelve;

29 The twenty-second Giddalti, with his sons and his brothers, twelve;

30 The twenty-third Mahazioth, with his sons and his brothers, twelve;

31 The twenty-fourth Romamti-ezer, with his sons and his brothers, twelve.