Adoração

Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài.

Salmos 103:1

Các ngươi chỉ thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời các người và Ngài sẽ ban phước lành cho thức ăn nước uống của các ngươi. Ta sẽ đem bệnh tật tránh xa các ngươi,

Êxodo 23:25

Tôi đã thưa cùng CHÚA, chính Ngài là Chúa tôi.Ngoài Ngài ra, tôi không có ân phúc nào khác.

Salmos 16:2

Hãy kính sợ mà phục vụ CHÚA.Hãy run rẩy mà vui mừng.

Salmos 2:11

Tôi sẽ hân hoan và vui vẻ trong Ngài,Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài, lạy Đấng Chí Cao.

Salmos 9:2

Vừa khi ông vào Lều, trụ mây hạ xuống và dừng trước cửa trong khi CHÚA trò chuyện với Môi-se.

Khi thấy trụ mây dừng ở cửa vào Lều, ai nấy đều đứng lên ở cửa trại mình rồi cúi sấp mình xuống mà thờ phượng.

Êxodo 33:9,10

Đức Chúa Trời là Linh Thần, nên những người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh, lẽ thật mà thờ phượng."

João 4:24

Vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa.Vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng! A-men."

Romanos 11:36

Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn Danh Ngài;Hãy truyền cho muôn dân biết các việc quyền năng Ngài.

Salmos 105:1

Nhưng Đức Chúa Trời xoay lưng, bỏ mặc họ thờ phượng các tinh tú trên trời, như đã chép trong Kinh Tiên Tri:‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi có dâng các thú vật và sinh tế cho TaSuốt bốn mươi năm trong đồng hoang không? Không có!

Nhưng các ngươi đã khiêng kiệu thờ thần Mô-lócVà ngôi sao thần Rom-pha của các ngươi,Là những thần tượng các ngươi chế tạo để thờ phượng.Vì thế, Ta sẽ lưu đày các ngươi qua bên kia xứ Ba-by-lôn!’

Atos 7:42,43

Vì Kinh Thánh đã chép:"Chúa phán: Thật như Ta hằng sống,Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt TaVà mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Đức Chúa Trời."

Romanos 14:11

Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản?Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta?Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời,Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,Là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.

Salmos 42:11

Hãy dùng thánh thi, thánh ca và ca khúc thiêng liêng mà đối đáp nhau, hãy hết lòng đàn ca chúc tụng Chúa.

Efésios 5:19

Lạy CHÚA, Ngài thật vĩ đại, quyền năng,Vinh quang, uy nghi và rực rỡ;Lạy CHÚA, vì tất cả trời đất đều thuộc về Ngài;Vương quốc thuộc về NgàiVà Ngài được tôn cao đứng đầu mọi sự.

1 Crônicas 29:11

9 Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lênVà ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu;

10 Để khi nghe đến danh của Đức Giê-su, mọi đầu gốiTrên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống,

11 Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-su là ChúaMà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

Filipenses 2:9-11

Ngài là Đấng anh chị em tôn vinh ca tụng, Ngài là Đức Chúa Trời của anh chị em, Đấng đã làm những việc vĩ đại phi thường chính mắt anh chị em đã chứng kiến.

Deuteronômio 10:21

Đừng để ai lên án anh chị em: Họ tự xưng là trổi hơn anh chị em vì được những khải tượng đặc biệt nhưng lại giả bộ khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, họ tự tôn tự đại vô lối theo tâm trí xác thịt.

Họ dứt liên lạc với Đầu. Nhờ đầu cả thân thể đều được nuôi dưỡng và kết hợp với nhau do các khớp xương, dây chằng và tăng trưởng đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Colossenses 2:18,19

Người ấy nói: "Lạy Chúa, con tin!" rồi thờ lạy Ngài.

João 9:38

Hãy hát mừng Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài.Hãy cất tiếng hát cho Đấng cưỡi trên các tầng mây.Danh Ngài là CHÚA,Hãy vui mừng trước mặt Ngài.

Đức Chúa Trời ở trong nơi thánh, Ngài là cha của những trẻ mồ côiVà là Đấng bảo vệ những người góa bụa.

Salmos 68:4,5

Họ hát đối đáp, tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời:"Thật Chúa thiện mỹ,Tình yêu Ngài đối với Y-sơ-ra-ên bền vững muôn đời."Rồi toàn dân reo lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời vì đền thờ Đức Chúa Trời đã đặt xong nền.

Esdras 3:11

Tại đó, trước sự hiện diện của CHÚA, anh chị em sẽ cùng gia đình mình ăn uống và hoan hỉ về mọi việc tay mình làm, vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã ban phước lành cho anh chị em.

Deuteronômio 12:7

Vì thế cho nên, bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ca ngợi, tán dương, và tôn vinh vua trời: mọi việc Ngài làm đều ngay thẳng, đường lối Ngài đều công bình; Ngài có quyền hạ thấp người nào sống kiêu căng."

Daniel 4:37

CHÚA là sức mạnh và là bài ca của tôi,Ngài là Đấng Cứu Rỗi tôi.CHÚA là Đức Chúa Trời tôi, tôi ca ngợi Ngài,Là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, Đấng tôi tôn đại.

Êxodo 15:2

Lạy Chúa, mọi nước mà Ngài đã tạo nên,Sẽ đến quỳ lạy trước mặt Ngài;Và tôn vinh danh Ngài.

Vì Ngài vĩ đại, làm những việc diệu kỳ;Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời.

Salmos 86:9,10

Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời tôi.Tôi tôn vinh Ngài, ca ngợi danh Ngài.Vì Ngài đã làm những việc kỳ diệuCách hoàn toàn thành tín,Là những việc đã định từ xưa.

Isaías 25:1

16 Họ đem thần lạ trêu chọc Đấng kỵ tà,Làm Chúa giận với hình tượng Ngài ghê tởm.

17 Họ dâng tế lễ cho quỷ, không phải là Đức Chúa Trời,Thờ thần họ chưa hề hay biết,Thần xa lạ từ đâu vừa xuất hiện,Là những thần tổ phụ chẳng nể kiêng.

18 Ngươi chối bỏ Vầng Đá là Cha ngươi,Quên bẵng đi Đức Chúa Trời, Đấng sinh thành.

Deuteronômio 32:16-18

Nhưng Đức Giê-su đáp: "Kinh Thánh đã chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’"

Lucas 4:8

Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời.

Colossenses 3:16

Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi.

Jeremias 29:12

34 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;Tình yêu thương Ngài còn đến đời đời."

35 Hãy nói: "Lạy Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng tôi, xin cứu rỗi chúng tôi;Xin tập họp và giải cứu chúng tôi từ các nướcĐể chúng tôi cảm tạ danh thánh NgàiVà được vinh hiển trong khi ca ngợi Ngài."

36 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ênĐáng được chúc tụng đời đời.Toàn dân hãy nói: "A-men! Ha-lê-lu-gia!"

1 Crônicas 16:34-36

Lạy Chúa, ai không kính sợ NgàiVà tôn vinh danh Ngài?Vì Ngài là Đấng duy nhất thánh khiếtTất cả các dân tộc đều sẽ đếnVà thờ phụng trước mặt Ngài.Vì các hành động công minh của Ngài đã được biểu lộ!"

Apocalipse 15:4

Điều chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi loan báo cho anh chị em để anh chị em cũng được thông công với chúng tôi. Và sự thông công của chúng tôi là với Đức Cha và với Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su.

1 João 1:3

Miệng tôi kêu cầu NgàiVà lưỡi tôi tôn cao Ngài.

Salmos 66:17

Hãy đến, cúi đầu và thờ phượng Ngài;Hãy quỳ gối trước mặt CHÚA, Đấng Tạo Hóa chúng ta.

Salmos 95:6

Dù cây vả ngưng trổ bông,Vườn nho không ra trái,Vườn ô-liu thất mùa,Ruộng nương không hạt lúa,Ràn mất hết chiên dê,Chuồng hết sạch bê bò,

Tôi vẫn vui mừng trong CHÚA,Tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu tôi.

Habacuque 3:17,18

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con,Chúa xứng đáng nhận vinh quang, danh dự và quyền năng,Vì Chúa đã sáng tạo vạn vật,Do ý chỉ của Chúa mà vạn vật hiện hữuVà được sáng tạo."

Apocalipse 4:11

Nhưng giờ sắp điểm và thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người thực tâm thờ phượng sẽ thờ phượng Chúa Cha bằng tâm linh và lẽ thật, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ phượng như vậy.

Đức Chúa Trời là Linh Thần, nên những người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh, lẽ thật mà thờ phượng."

João 4:23,24

Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.

Salmos 100:4

Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em.

Romanos 12:1

Lạy CHÚA là Chúa của con, Ngài thật cao cả vĩ đại, vì không ai có thể sánh với Ngài, và ngoài Ngài ra, không có Đức Chúa Trời nào khác, theo như mọi điều chính tai chúng con đã nghe!

2 Samuel 7:22

Vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống,Môi tôi sẽ ca ngợi Ngài.

Như vậy, tôi sẽ ca tụng Ngài trọn đời,Tôi sẽ nhân danh Ngài đưa tay lên cầu khẩn.

Salmos 63:3,4

Hãy dâng cho CHÚA vinh quang của danh Ngài,Hãy trang sức thánh mà thờ phượng CHÚA.

Salmos 29:2

Vậy nên, chúng ta hãy nhờ Đức Giê-su mà liên tục dâng lên Đức Chúa Trời tế lễ ca ngợi, tức là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài.

Hebreus 13:15

Hãy ca hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài;Hãy suy gẫm mọi công việc kỳ diệu của Ngài.

1 Crônicas 16:9

1 Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho Đức Chúa Trời.

2 Hãy ca ngợi sự vinh quang của danh Ngài,Hãy hát lên lời ca ngợi tôn vinh Ngài.

3 Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: công việc của Ngài thật đáng sợ thay.Vì quyền năng vĩ đại của Ngài,Các kẻ thù đều quy phục Ngài.

4 Cả trái đất thờ phượng Ngài,Ca ngợi Ngài;Họ ca ngợi danh Ngài.Sê-la

Salmos 66:1-4

1 Ha-lê-lu-gia!Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh Ngài;Hãy ca ngợi Chúa quyền năng trong nơi cao cả Ngài.

2 Hãy ca ngợi Chúa vì những việc quyền năng Ngài;Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng vĩ đại.

3 Hãy dùng kèn để ca ngợi Chúa;Hãy dùng đàn hạc, đàn lia mà ca ngợi Ngài.

4 Hãy đánh trống cơm, nhảy múa để ca ngợi Chúa;Hãy khảy đàn, thổi sáo mà ca ngợi Ngài.

5 Hãy khua chiêng vang dội để ca ngợi Chúa;Hãy đánh phèn la lớn tiếng mà ca ngợi Ngài.

6 Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA.Ha-lê-lu-gia!

Salmos 150:1-6

Thiên sứ lớn tiếng tuyên bố: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì đã đến giờ Ngài phán xét. Hãy thờ phụng Đấng sáng tạo trời, đất, biển và các nguồn nước."

Apocalipse 14:7

Chúa phán:"Vì dân này đến gần Ta bằng miệng;Tôn vinh Ta bằng môiNhưng lòng thì xa cách Ta.Sự chúng nó kính sợ TaChỉ là điều răn của loài người, do loài người dạy bảo.

Isaías 29:13

Không ai thánh như CHÚA,Thật vậy, không có ai ngoài Ngài.Không ai là vầng đá che chở chúng con như Đức Chúa Trời.

1 Samuel 2:2

Gióp đứng dậy, xé áo, cạo đầu, rồi quì sấp mặt xuống đất thờ phượng Đức Chúa Trời.

Ông nói:"Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ,Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất.CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại.Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!"

Jó 1:20,21

Tôi giơ tay hướng về Chúa cầu nguyện,Linh hồn tôi khao khát Chúa như vùng đất khô khan.Sê-la

Salmos 143:6

Đức Giê-su trả lời: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta! Vì Kinh Thánh chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’"

Mateus 4:10

21 Đức Giê-su đáp: "Nầy, chị hãy tin Ta đi, sắp đến lúc các người không còn thờ phượng Đức Chúa Cha trên ngọn núi nầy hay tại Giê-ru-sa-lem nữa.

22 Các người thờ phượng Đấng các người không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì ơn cứu rỗi từ người Do Thái mà đến!

23 Nhưng giờ sắp điểm và thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người thực tâm thờ phượng sẽ thờ phượng Chúa Cha bằng tâm linh và lẽ thật, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ phượng như vậy.

João 4:21-23

Bởi vậy, vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài.

Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt.

Hebreus 12:28,29

Phải cẩn thận để anh chị em khỏi bị dụ dỗ mà xây bỏ Chúa và sấp mình thờ lạy các thần khác.

Deuteronômio 11:16

Hằng ngày miệng tôi đầy lời ca ngợiVà tôn vinh Ngài.

Salmos 71:8

Các ngươi không được sấp mình thờ phượng các tượng ấy; vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đức Chúa Trời kỵ tà. Ta hình phạt con cháu cho đến thế hệ thứ ba, thứ tư vì tội khước từ Ta của tổ tiên họ,

Êxodo 20:5

Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe.

Atos 16:25

Tôi là Giăng, người đã nghe và thấy các điều này. Tôi quỳ xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ cho tôi các việc này để thờ lạy.

Nhưng thiên sứ bảo tôi: "Đừng thờ lạy tôi! Tôi cũng là bạn đồng bộc của anh, của các anh chị em là các tiên tri của Chúa, và của tất cả những người vâng giữ các lời ghi trong sách này. Anh hãy thờ lạy Đức Chúa Trời!"

Apocalipse 22:8,9

Tôi sẽ cảm tạ CHÚA vì đức công chính Ngài.Tôi sẽ ca ngợi danh CHÚA, là Đấng Chí Cao.

Salmos 7:17

Kế đến, những người Lê-vi là Giê-sua, Cát-mi-ên, Ba-ni, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đi-gia, Sê-ba-nia (hoặc Sê-van-gia), và Phê-ta-hia (hoặc Phê-ta-gia) nói:"Xin chúng ta cùng đứng lên ca tụng CHÚA:Từ đời này qua đời kia,Nguyện xin mọi người ca tụng danh vinh hiển của Ngài,Là danh được tôn cao trên cả mọi lời chúc tụng, ngợi khen!

Neemias 9:5

Trong vòng các thần ai giống như CHÚA,Ai giống Chúa,Uy nghiêm thánh khiết,Đấng vinh quang đáng kính sợ,Đấng làm bao phép lạ dấu kỳ?

Êxodo 15:11

Đừng thờ lạy bất cứ thần nào khác, vì CHÚA là Đức Chúa Trời kỵ tà, danh Ngài là kỵ tà.

Êxodo 34:14

Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;Tình yêu thương Ngài còn đến đời đời."

1 Crônicas 16:34

Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của tôi,Tôi tha thiết tìm kiếm Ngài.Linh hồn tôi khát khao Chúa,Thể xác tôi mong ước NgàiNhư mảnh đất khô khan,Nứt nẻ, không có nước.

Salmos 63:1

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, là Cha thương xót và Đức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi.

Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp.

2 Coríntios 1:3,4

Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;Hãy thờ phượng dưới bệ chân Ngài.Ngài là thánh.

Salmos 99:5

Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì sự bội đạo phải đến trước và người đại ác, hiện thân của sự hủy diệt xuất hiện.

Hắn chống đối và tôn mình lên trên mọi điều được con người thờ phượng hoặc gọi là thần, đến nỗi vào ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời.

2 Tessalonicenses 2:3,4

Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em.

Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Romanos 12:1,2

Tôi sẽ loan báo danh Ngài cho anh em tôi,Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa hội chúng.

Hỡi những người tôn kính CHÚA, hãy ca ngợi Ngài.Hỡi tất cả con cháu Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài.Hỡi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài.

Salmos 22:22,23

Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA.Ha-lê-lu-gia!

Salmos 150:6

Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch tay mình! Người hai lòng hãy tẩy thanh lòng dạ.

Tiago 4:8