Salmos 63

1 Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của tôi,Tôi tha thiết tìm kiếm Ngài.Linh hồn tôi khát khao Chúa,Thể xác tôi mong ước NgàiNhư mảnh đất khô khan,Nứt nẻ, không có nước.

2 Như tôi đã thấy Ngài trong nơi thánh,Để chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang Ngài.

3 Vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống,Môi tôi sẽ ca ngợi Ngài.

4 Như vậy, tôi sẽ ca tụng Ngài trọn đời,Tôi sẽ nhân danh Ngài đưa tay lên cầu khẩn.

5 Linh hồn tôi được thết tiệc như ăn vật béo bổ,Môi miệng tôi sẽ hân hoan ca ngợi Ngài.

6 Khi nằm trên giường, tôi nhớ đến Ngài,Tôi suy gẫm về Ngài suốt canh khuya.

7 Vì Ngài đã giúp đỡ tôi,Nên dưới bóng cánh Ngài tôi sẽ ca hát vui vẻ.

8 Linh hồn tôi bám chặt lấy Ngài,Tay phải Ngài nâng đỡ tôi.

9 Nhưng những kẻ tìm hại mạng sống tôi,Sẽ sa xuống vực sâu dưới đất.

10 Chúng sẽ bị phó cho gươm giáo,Làm mồi cho chồn sói.

11 Nhưng vua sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời.Tất cả những người nhân danh Ngài mà hứa nguyện sẽ tôn vinh Ngài.Vì Ngài sẽ làm câm miệng những kẻ nói dối.