Palavras de Consolo

Khi nằm con sẽ không sợ,Lúc con nằm ngủ, con sẽ ngủ ngon.

Provérbios 3:24

Chính CHÚA sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng."

Deuteronômio 31:8

Phước cho người than khóc,Vì sẽ được an ủi.

Mateus 5:4

Tôi đã xin CHÚA một điều,Là điều tôi sẽ tìm kiếm.Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚAĐến suốt đời,Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚAVà cầu hỏi trong đền thờ Ngài.

Vì trong ngày hoạn nạn,Ngài sẽ giấu tôi trong lều Ngài,Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài.Ngài đặt tôi lên trên vầng đá.

Salmos 27:4,5

Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên.

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.

1 Pedro 5:6,7

Nguyện xin chính Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là Đấng yêu thương chúng ta; lấy ân phúc mà ban cho chúng ta niềm an ủi vĩnh cửu và hy vọng tốt đẹp.

2 Tessalonicenses 2:16

Ngài nâng cao người hèn hạ,Bảo vệ người tang chế.

Jó 5:11

1 Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm,Mọi việc trên đời đều có định kỳ:

2 Có kỳ sinh, có kỳ tử;Có kỳ gieo trồng, có kỳ gặt hái;

3 Có kỳ giết hại, có kỳ cứu chữa;Có kỳ đập phá, có kỳ xây dựng;

4 Có kỳ than khóc, có kỳ vui cười;Có kỳ tang chế, có kỳ ca múa;

5 Có kỳ ném đá, có kỳ thu lượm đá;Có kỳ ôm ấp, có kỳ hất hủi;

6 Có kỳ tìm kiếm, có kỳ bỏ qua;Có kỳ cất giữ, có kỳ vứt bỏ;

7 Có kỳ xé rách, có kỳ vá may;Có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng;

8 Có thời yêu, có thời ghét;Có thời chiến, có thời bình.

Eclesiastes 3:1-8

Đừng sợ họ, vì chính CHÚA, Đức Chúa Trời của anh sẽ chiến đấu cho anh em."

Deuteronômio 3:22

Dù khi tôi đi quaThung lũng bóng chết,Tôi sẽ không sợ tai họa gì.Vì Ngài ở cùng tôi,Cây trượng và cây gậy của NgàiAn ủi tôi.

Salmos 23:4

Xin ban cho tôi một dấu hiệu về ơn lành của ChúaĐể những kẻ ghét tôi nhìn thấy và hổ thẹn.Vì Lạy CHÚA, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi.

Salmos 86:17

Nguyện tình yêu thương Chúa an ủi tôiNhư lời Ngài đã hứa cùng tôi tớ Chúa.

Salmos 119:76

Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

Josué 1:9

CHÚA là thành trì cho kẻ bị áp bức,Là thành lũy trong lúc hoạn nạn.

Salmos 9:9

CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ sợ ai?CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,Tôi sẽ khiếp đảm ai?

Salmos 27:1

Vì, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi;Lạy CHÚA, Ngài là niềm tin cậy của tôi từ khi niên thiếu.

Salmos 71:5