Gravidez e Maternidade

Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.

Filipenses 4:13

Xin Ngài hãy nghiêng tai nghe tôi,Xin mau mau giải cứu tôi.Xin Ngài hãy làm vầng đá trú ẩn cho tôi,Làm thành lũy kiên cố để giải cứu tôi.

Salmos 31:2

Anh chị em sẽ được phước hơn mọi dân tộc khác, sẽ không một người nào, dù nam hay nữ, bị son sẻ và không một súc vật nào không có khả năng sinh sản.

Deuteronômio 7:14

Nhưng dân Y-sơ-ra-ên sinh sôi nẩy nở rất nhiều, trở nên rất đông đảo, mạnh mẽ và ở đầy cả xứ.

Êxodo 1:7

Từ nơi tận cùng quả đấtTôi sẽ kêu cầu Ngài khi tôi ngã lòng.Xin dẫn tôi đến núi đá cao hơn tôi.

Salmos 61:2

Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ;Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.

Salmos 112:2

Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi.

2 Coríntios 12:9

Dù vậy, người nữ sẽ được cứu nhờ sinh con cái, miễn là tiếp tục giữ vững đức tin, sống yêu thương, thánh thiện và đoan trang.

1 Timóteo 2:15

Lạy CHÚA, xin vui lòng giải cứu tôi.Lạy CHÚA, xin mau mau giúp đỡ tôi.

Salmos 40:13

Ngài làm người đàn bà hiếm muộn trong nhàThành bà mẹ vui vẻ với đàn con.Ha-lê-lu-gia!

Salmos 113:9

Phải chăng Đấng tạo dựng tôi trong lòng mẹ cũng đã tạo dựng họ?Phải chăng chỉ một Đấng dựng nên cả chủ lẫn tớ?

Jó 31:15

Họ sẽ không làm việc vất vả vô ích,Không sinh con cái để gặp tai họa bất ngờ,Vì là dòng dõi được CHÚA ban phước;Họ cùng con cháu của họ.

Isaías 65:23

Bởi đức tin, chính Sa-ra dù hiếm muộn và tuổi đã quá cao vẫn nhận được năng lực thụ thai vì bà cho rằng Đấng đã hứa cũng giữ đúng lời hứa.

Hebreus 11:11

Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu Ta.Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.

Salmos 50:15

Vì Ngài làm cho then cổng ngươi vững chắc;Chúc phước cho con cái ở giữa ngươi.

Salmos 147:13

Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi;Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

Salmos 139:13

Vì người yêu mến Ta nên ta giải cứu người;Vì người biết danh Ta nên ta bảo vệ người.

Salmos 91:14

29 Ngài ban năng lực cho người kiệt lực;Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức.

30 Ngay cả người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi;Các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ.

31 Nhưng ai trông cậy nơi CHÚASẽ được phục hồi sức mới,Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng;Chạy mà không mệt nhọc,Đi mà không kiệt sức.

Isaías 40:29-31

Phước cho người nữ đã tin rằng những điều Chúa phán bảo nàng sẽ hoàn thành!"

Lucas 1:45

Chắc chắn kẻ ác sẽ không tránh khỏi hình phạt,Nhưng dòng dõi người công chính sẽ thoát khỏi.

Provérbios 11:21

"Trước khi con lọt lòng mẹ, Ta đã biệt riêng con,Ta đã lập con làm tiên tri cho các dân tộc."

Jeremias 1:5

Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban;Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng.

Salmos 127:3

Vì Ta sẽ đổ nước xuống trên người khát,Làm suối chảy nơi đất khô.Ta sẽ đổ thần Ta trên dòng dõi ngươi,Ta sẽ ban phước cho con cháu ngươi.

Chúng sẽ nẩy nở giữa đám cỏ,Như cây liễu bên cạnh dòng nước.

Isaías 44:3,4

Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được.

1 Coríntios 10:13

Nhờ Đức Chúa Trời của cha giúp đỡ con,Nhờ Đấng Toàn Năng ban phước cho con,Với phước lành từ các từng trời sa xuống,Và phước lành từ vực thẳm dâng lên,Phước lành của vú và dạ con mẹ,

Gênesis 49:25

Trước khi đau chuyển bụngNàng đã sinh,Trước khi cơn đau kéo đến,Nàng đã sinh một đứa con trai.

CHÚA phán: "Chính Ta là Đấng mở dạ mẹLại không cho sinh sao?Hoặc chính Ta là Đấng cho thụ thai nhiNhưng lại đóng dạ mẹ sao?" Đức Chúa Trời ngươi phán.

Isaías 66:7,9

Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ NgàiVà giải cứu họ.

Salmos 34:7

Ngài sẽ chăn dắt đàn chiên mình như người chăn chiên,Gom những chiên con trong cánh tay,Ẵm chúng vào lòngVà nhẹ nhàng dẫn các chiên mẹ.

Isaías 40:11

Ngài đem tôi đến nơi rộng rãi,Ngài giải cứu tôi vì Ngài vui lòng về tôi.

Salmos 18:19

Còn tôi, dù yếu kém và cùng khốn,Chúa nghĩ đến tôi.Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu tôi.Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin chớ chậm trễ.

Salmos 40:17

Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt.

Gálatas 6:9

Người đàn bà đau đớn khi sinh nở vì giờ mình sắp đến, nhưng khi con đã lọt lòng, người mẹ không còn nhớ đến nỗi đau đớn nữa, vì vui mừng thấy con mình đã ra đời.

João 16:21