Vida

Tâm hồn và thể xác tôi có thể tàn tạ,Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôiVà là phần cơ nghiệp của tôi muôn đời.

Salmos 73:26

13 Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi;Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

14 Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;Các công việc của Chúa thật diệu kỳ,Linh hồn tôi biết rõ lắm.

15 Xương cốt tôi không giấu được ChúaKhi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn;Được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất.

16 Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi;Tất cả các ngày định cho tôiĐã được ghi vào sổ của ChúaTrước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy.

Salmos 139:13-16

Hỡi con ta, hãy nghe và nhận các lời của ta,Thì các năm của đời con sẽ được thêm nhiều.

Provérbios 4:10

Người nào gìn giữ môi miệng, giữ linh hồn mình;Còn hủy hoại sẽ đến với kẻ hay hở môi.

Provérbios 13:3

Lạy CHÚA, xin cho tôi biết đường lối Ngài,Xin dạy tôi các nẻo đường Ngài.

Salmos 25:4

Ai nhận được lòng khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình;Người nào giữ được sự sáng suốt, tìm được phúc lành.

Provérbios 19:8

Rồi Ngài bảo dân chúng: "Hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!"

Lucas 12:15

Vì nếu một người được cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì?

Marcos 8:36

Trong anh chị em có ai là người khôn ngoan, hiểu biết không? Hãy thể hiện hành động của mình trong cách cư xử tốt đẹp bởi tính nhu mì do sự khôn ngoan.

Tiago 3:13

25 "Vì thế Ta bảo các con: Đừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao?

26 Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao?

27 Có ai trong các con nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc nào không?

Mateus 6:25-27

Người nào tin Ta thì sông nước trường sinh sẽ tuôn tràn từ cõi lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã dạy."

João 7:38

Vì:"Ai yêu sự sốngVà muốn thấy những ngày lànhPhải giữ lưỡi mình khỏi điều ácVà môi mình khỏi lời giả dối.

Phải tránh điều dữ và làm điều lành,Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.

1 Pedro 3:10,11

Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.

Gálatas 2:20

Thật vậy, trọn đời tôi,Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi.Tôi sẽ ở trong nhà CHÚAĐến muôn đời.

Salmos 23:6

Hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa.

Hebreus 12:14

Sự kính sợ CHÚA là nguồn sự sống,Để tránh cạm bẫy sự chết.

Provérbios 14:27

Tóc bạc là mão triều vinh hiển;Người ta nhờ đường lối công chính mà được.

Provérbios 16:31

Vậy, xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,Để chúng tôi được lòng khôn ngoan.

Salmos 90:12

Đức Giê-su đáp: "Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.

João 14:6

Tuổi tác chúng tôi thọ được bảy mươi,Nếu mạnh khỏe thì tám mươi,Nhưng sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm;Vì đời sống thoáng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.

Salmos 90:10

Sự sống vĩnh phúc chính là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất và Chúa Cứu Thế Giê-su mà Cha sai đến.

João 17:3

CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa;Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi.

CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vàoTừ nay cho đến đời đời.

Salmos 121:7,8

Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con,Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.

Provérbios 4:23

Hãy cố sống yên lành, chăm lo công việc riêng của mình và tự tay làm việc như chúng tôi đã truyền.

Như thế, đời sống anh chị em được người ngoài kính trọng và không thiếu thốn gì cả.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Phải hiếu kính cha mẹ, để các ngươi có thể sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi ban cho.

Êxodo 20:12

Đức Giê-su đáp: "Chính Ta là bánh hằng sống, ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát!

João 6:35

Trọn đời, tôi sẽ ca hát cho CHÚA;Suốt đời, tôi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời tôi.

Salmos 104:33

CHÚA, Đức Chúa Trời nắn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống.

Gênesis 2:7

4 Lạy CHÚA, xin cho tôi biết sự cuối cùng của tôi,Và số các ngày của tôi là thể nào.Xin cho tôi biết đời tôi mỏng manh là dường bao!

5 Kìa, các ngày Ngài ban cho tôi chỉ vài gang tấc,Và đời tôi như không trước mặt Ngài,Phải, dù tất cả những người vững mạnh cũng chỉ là hư không.

6 Thật vậy, mỗi người bước đi như chiếc bóng,Phải, người ta bôn ba chẳng qua như hơi thở.Người chất chứa của cải nhưng không biết ai sẽ thừa hưởng.

Salmos 39:4-6

Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Romanos 12:2

Vì chúng ta sống bởi đức tin, chứ không phải bởi điều mắt thấy.

2 Coríntios 5:7

Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài.Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình,Hoặc vì người thực hiện những mưu ác.

Salmos 37:7

Người nào theo đuổi sự công chính và tình yêu thương,Sẽ tìm thấy sự sống, công chính và vinh quang.

Provérbios 21:21

Phước cho người chịu đựng thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Người yêu kính Ngài.

Tiago 1:12

Ai nghe lời giáo huấn ở trên đường dẫn đến sự sống,Nhưng kẻ khước từ sự quở trách sẽ bị lầm lạc.

Provérbios 10:17

Bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta,

vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm phần thưởng; vì Chúa Cứu Thế chính là Đấng anh chị em phục vụ.

Colossenses 3:23,24

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

Romanos 6:23

Thật chính Ngài là vầng đá và thành lũy của tôi,Vì danh Ngài xin dẫn đường và hướng dẫn tôi.

Salmos 31:3

Tôi đã xin CHÚA một điều,Là điều tôi sẽ tìm kiếm.Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚAĐến suốt đời,Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚAVà cầu hỏi trong đền thờ Ngài.

Salmos 27:4

Tôi không bao giờ quên các mạng lệnh ChúaVì nhờ chúng mà tôi được sức sống.

Salmos 119:93

Nếu anh chị em vâng giữ các điều răn, mạng lệnh và luật lệ của CHÚA mà tôi truyền cho anh chị em hôm nay, nếu anh chị em yêu kính CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, đi theo các đường lối Ngài, vâng lời Ngài, anh chị em sẽ được sống và dân số anh chị em sẽ gia tăng. CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ anh chị em sắp vào chiếm hữu.

Deuteronômio 30:16

Đức Giê-su bảo: "Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống.

Còn ai sống mà tin Ta sẽ chẳng bao giờ chết, con tin điều ấy không?"

João 11:25,26

Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.

João 10:10

Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm,Mọi việc trên đời đều có định kỳ:

Eclesiastes 3:1

34 Sau đó, Đức Giê-su gọi dân chúng và các môn đệ đến truyền dạy rằng: "Nếu ai muốn theo làm môn đệ Ta phải từ bỏ bản thân mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.

35 Vì người nào muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta và Phúc Âm mà mất mạng sẽ cứu được mạng mình.

36 Vì nếu một người được cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì?

37 Vì người sẽ lấy gì để đánh đổi linh hồn mình lại?

38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người đó khi Ngài trở lại trong vinh quang của Cha Ngài với các thiên sứ thánh của Ngài."

Marcos 8:34-38

Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA.Ha-lê-lu-gia!

Salmos 150:6

Vì nguồn sự sống ở nơi Ngài,Nhờ ánh sáng Ngài chúng tôi thấy ánh sáng.

Salmos 36:9

Vậy, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng sống như người khờ dại nhưng như người khôn ngoan.

Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa.

Efésios 5:15,16

Lòng người phản ánh con người,Giống như mặt một người phản chiếu trong nước;

Provérbios 27:19

12 Ai là người khao khát sống,Thích được trường thọ để thấy phước lành.

13 Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác,Và môi mình khỏi lời gian dối.

14 Hãy lánh điều dữ và làm điều lành,Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.

Salmos 34:12-14