Salmos 23

1 CHÚA là Đấng chăn giữ tôi,Tôi sẽ không thiếu thốn gì.

2 Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh.

3 Ngài phục hồi linh hồn tôi,Dẫn tôi vào đường lối công bìnhVì cớ danh Ngài.

4 Dù khi tôi đi quaThung lũng bóng chết,Tôi sẽ không sợ tai họa gì.Vì Ngài ở cùng tôi,Cây trượng và cây gậy của NgàiAn ủi tôi.

5 Ngài bầy tiệc đãi tôiTrước mặt kẻ thù nghịch tôi,Ngài xức dầu trên đầu tôi,Chén tôi đầy tràn.

6 Thật vậy, trọn đời tôi,Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi.Tôi sẽ ở trong nhà CHÚAĐến muôn đời.