Eclesiastes 10

1 Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest.

2 Moudrý má srdce na pravém místě, hlupák na nepravém.

3 Pomatenec, i když jde po cestě, je bez rozumu, o každém však říká: "To je pomatenec!"

4 Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj, mírnost může zabránit velikým hříchům.

5 Zlo, jež jsem pod sluncem vídal, je omyl, k němuž dochází u mocnáře:

6 Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole.

7 Viděl jsem otroky na ořích, kdežto knížata jak otroky chodit pěšky.

8 Kdo kope jámu, spadne do ní, toho, kdo strhává zeď, uštkne had.

9 Kdo láme kámen, přichází k úrazu, kdo štípe dříví, je při tom ohrožen.

10 Ztupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost.

11 Uštkne-li had, dříve než byl zaříkán, zaklínač pranic neprospěje.

12 Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.

13 Sotvaže promluví, prozradí pomatenost, a když domluví, zlou ztřeštěnost.

14 Pomatenec má plno řečí. Co nastane, člověk neví, a kdo mu oznámí, co bude po něm?

15 Hlupáci se unavují pachtěním, nevědí ani, kudy jít do města.

16 Běda tobě, země, je-li tvým králem chlapec a tvá knížata hodují z jitra!

17 Blaze tobě, země, je-li tvůj král vznešeného rodu a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění, a ne pro opilství.

18 Pro lenošení sesouvá se krov, pro nečinnost rukou zatéká do domu.

19 K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno; peníze vyřeší všechno.

20 Králi nezlořeč ani v mysli, boháčovi nezlořeč ani v pokojíku, kde uléháš, neboť nebeské ptactvo roznese ten hlas, okřídlenec vyzradí každé slovo.