1 Matkalaulu. Sinun puoleesi, joka olet taivaissa, minä kohotan katseeni.

2 Niin kuin orjien silmät tarkkaavat isännän kättä, niin kuin orjattarien silmät tarkkaavat emännän kättä, niin me odottaen katsomme Herraan, Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä.

3 Armahda, Herra, armahda meitä! Jo kauan meitä on väheksytty,

4 kylliksi olemme jo kokeneet itsevarmojen ivaa ja ylimielisten pilkkaa.