1 Matkalaulu. Kiittäkää Herraa! Kiittäkää, Herran palvelijat, te, jotka öisin toimitatte palvelusta Herran temppelissä!

2 Kohottakaa kätenne pyhää paikkaa kohti ja kiittäkää Herraa!

3 Siionin Herra siunatkoon sinua, hän, joka on luonut taivaan ja maan.