1 Asafin psalmi. Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa:

3 Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista.

4 Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä.

5 Te ette tiedä ettekä ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä, ja maan perustukset järkkyvät.

6 Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia,

8 Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! Sinun ovat kaikki kansat.