Salmos 82

1 Asafin psalmi. Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa:

2 Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista.

3 Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä.

4 Te ette tiedä ettekä ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä, ja maan perustukset järkkyvät.

5 Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia,

6 Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! Sinun ovat kaikki kansat.

Capítulos

Bíblias