Salmos 72

1 Salomon psalmi. Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi, opeta oikeamielisyys hallitsijalle!

2 Hän jakakoon kansallesi oikeutta, köyhiä palvelijoitasi hän auttakoon,

3 niin vuoret kantavat rauhan hedelmää ja oikeus verhoaa kukkulat.

4 Olkoon hänen tuomionsa köyhän turva, maan vähäiset saakoot hänen apunsa, ja sortajat hän murskatkoon,

5 niin häntä kunnioitetaan polvesta polveen, niin kauan kuin kiertävät aurinko ja kuu.

6 Olkoon hän kuin sade kuivalle nurmelle, kuin maahan lankeava kevätsade.

7 Kukoistakoon oikeus hänen päivinään, ja vallitkoon rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää ole.

8 Merestä mereen hän hallitkoon, suurelta virralta maan ääriin asti.

9 Kumartakoot häntä aavikoitten asujat, hänen edessään viholliset nuolkoot tomua.

10 Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat, Saban ja Seban kuninkaitten verot.

11 Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä, ja palvelkoot häntä kaikki kansat,

12 sillä hän kuulee köyhän avunhuudot ja rientää turvattoman auttajaksi.

13 Hän säälii kurjaa ja avutonta ja pelastaa köyhät ahdingosta,

14 lunastaa heidät väkivallan ja sorron alta, ja jokaisen henki on hänelle kallis.

15 Eläköön hän kauan ja saakoon Saban kultaa. Rukoilkoon kansa aina hänen puolestaan, pyytäköön lakkaamatta hänelle siunausta,

16 niin maa kasvaa viljaa yltäkylläisesti, vainiot lainehtivat vuorten harjanteilla asti, laiho on sankka kuin Libanonin metsä ja lyhteet lukuisat kuin ruoho maassa.

17 Pysyköön hänen nimensä ikuisesti, muistettakoon se aina auringon alla. Tuokoon se kaikille siunausta, ja kansat ylistäkööt hänen onneaan.

18 Ylistetty on Herra, Israelin Jumala, ihmeelliset ovat hänen tekonsa, ei ole hänelle vertaa!

19 Ylistetty ikuisesti hänen nimensä kunnia. Maa on täynnä hänen kirkkauttaan. Aamen, Aamen.

20 Daavidin, Iisain pojan, rukoukset päättyvät tähän.