1 Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä, ylistäkää, te Herran palvelijat,

2 te, jotka toimitatte palvelusta Herran temppelissä, Jumalamme temppelin esipihoilla!

3 Ylistäkää Herraa, hän on hyvä! Soittakaa hänen nimensä kunniaksi, se on ihana ja suloinen!

4 Herra on valinnut omakseen Jaakobin, omaksi kansakseen Israelin.

5 Herra on suuri, minä tiedän sen, meidän Herramme on suurempi kuin mikään muu jumala.

6 Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee taivaassa ja maan päällä, merissä ja syvyyden vesissä.

7 Hän nostattaa pilvet maan reunamilta, hän lähettää salamat, avaa sateelle tien ja päästää varastoistaan tuulet puhaltamaan.

8 Herra löi kuoliaaksi Egyptin esikoiset, niin ihmisten kuin eläinten.

9 Sinun keskelläsi, Egypti, hän teki ihmeitä ja tunnustekoja faraolle ja hänen joukolleen.

10 Hän löi suuret kansat, hän surmasi mahtavat kuninkaat

11 -- Sihonin, amorilaisten kuninkaan, Ogin, Basanin kuninkaan -- hän kukisti Kanaanin valtakunnat

12 ja antoi niiden maat omalle kansalleen, perintömaaksi Israelille.

13 Herra, sinun nimesi on ikuinen! Sinun nimesi kaikuu polvesta polveen.

14 Herra hankkii kansalleen oikeutta, hän on laupias palvelijoilleen.

15 Muiden kansojen jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työtä.

16 Niillä on suu, mutta ne eivät puhu, niillä on silmät, mutta ne eivät näe,

17 niillä on korvat, mutta ne eivät kuule. Henkäystäkään ei ole niiden suussa.

18 Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki, jotka niihin turvaavat.

19 Israelin suku, kiitä Herraa! Aaronin suku, kiitä Herraa!

20 Leevin suku, kiitä Herraa! Kiittäkää Herraa kaikki te, jotka häntä pelkäätte!

21 Kiitetty olkoon Siionin Herra, hän, joka asuu Jerusalemissa. Halleluja!