Salmos 67

1 Laulunjohtajalle. Kielisoittimilla. Psalmi, laulu. (H67:2)Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän kirkastakoon meille kasvonsa. (sela)

2 (H67:3)Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi, Jumala, ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat.

3 (H67:4)Ylistäkööt kansat sinua, Jumala, ylistäkööt sinua kaikki kansat.

4 (H67:5)Kansat iloitkoot ja riemuitkoot, sillä sinä jaat niille oikeutta, sinä johdatat kansakuntia maan päällä. (sela)

5 (H67:6)Ylistäkööt kansat sinua, Jumala, ylistäkööt sinua kaikki kansat.

6 (H67:7)Maa on antanut satonsa. Jumala, meidän Jumalamme, siunatkoon meitä yhä.

7 (H67:8)Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.