1 Halleluja! Ylistäkää Herraa, te jotka olette taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa!

2 Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot!

3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet!

4 Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat ja taivaankantta kattavat vedet!

5 Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hän on ne käskyllään luonut.

6 Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi, hän sääti niille järkkymättömät lait.

7 Ylistäkää Herraa, te jotka olette maan päällä, ylistäkää, syvyydet ja meren pedot!

8 Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva, ylistä, myrskytuuli, hänen käskyläisensä!

9 Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja setrit,

10 villipedot ja karja, maan matelijat ja taivaan linnut!

11 Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet,

12 nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret!

13 Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen, hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan.

14 Herra on antanut kansalleen uuden voiman. Häntä ylistävät kaikki hänen palvelijansa, Israelin kansa, joka saa olla lähellä häntä. Halleluja!