Salmos 100

1 En tacksägelsepsalm. Höjen jubel till HERREN, alla länder.

2 Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop.

3 Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

4 Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn.

5 Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.