Salmos 121

1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

3 Icke skall han låta din fot vackla, icke slumrar han som bevarar dig!

4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar icke, han sover icke.

5 HERREN är den som bevarar dig, HERREN är ditt skygd på din högra sida.

6 Solen skall icke skada dig om dagen, ej heller månen om natten.

7 HERREN skall bevara dig för allt ont, han skall bevara din själ.

8 HERREN skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.