Salmos 111

1 Halleluja! Jag vill tacka HERREN av allt hjärta i de rättsinnigas råd och församling.

2 Stora äro HERRENS verk, de begrundas av alla som hava sin lust i dem.

3 Majestät och härlighet är vad han gör, och hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.

4 Han har så gjort, att hans under äro i åminnelse; nådig och barmhärtig är HERREN.

5 Han giver mat åt dem som frukta honom, han tänker evinnerligen på sitt förbund.

6 Sina gärningars kraft har han gjort kunnig för sitt folk, i det han gav dem hedningarnas arvedel.

7 Hans händers verk äro trofasthet och rätt, oryggliga äro alla hans ordningar.

8 De stå fasta för alltid och för evigt, de fullbordas med trofasthet och rättvisa.

9 Han har sänt sitt folk förlossning, han har stadgat sitt förbund för evig tid; heligt och fruktansvärt är hans namn.

10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.