Amós 9

1 Tôi thấy Chúa tôi đứng cạnh bàn thờ. Ngài phán:"Hãy đập các đỉnh cộtCho đến khi ngạch cửa rúng động,Và các trụ cột gẫy đổ trên đầu tất cả bọn chúng,Những người cuối cùng còn lại, Ta sẽ giết bằng lưỡi gươm.Không một ai trong bọn chúng thoát khỏi,Không một ai sống sót.

2 Dù chúng có đào sâu xuống tận Âm Phủ,Từ đó tay Ta cũng sẽ bốc chúng lên.Dù chúng có leo cao đến tận trời,Từ đó Ta cũng sẽ kéo chúng xuống.

3 Dù chúng có ẩn nấp trên đỉnh núi Cạt-mên,Tại đó Ta cũng sẽ tìm và lôi chúng ra.Dù chúng có trốn khuất mặt Ta nơi đáy biển,Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho rắn cắn chúng.

4 Dù chúng có bị lùa đi trước kẻ thù vào chốn lưu đày,Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho gươm giết chúng.Mắt Ta sẽ dán chặt vào chúngĐể giáng họa thay vì ban phước."

5 Chúa tôi, CHÚA Vạn Quân,Ngài rờ đất, đất liền rúng động,Mọi dân trên đất khóc than,Cả đất dâng trào lên như sông Ninh,Rồi rút xuống như sông Ninh bên Ai-cập.

6 Ngài xây cung điện Ngài trên trời,Dựng vòm trời ngang qua đất,Ngài gọi nước biển lại,Trút xuống mặt đất,Danh Ngài là CHÚA!

7 CHÚA phán:"Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, đối với Ta,Các ngươi có khác chi dân Ê-thi-ô-bi?Có phải Ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,Dân Phi-li-tin ra khỏi Cáp-tô,Và dân Sy-ri ra khỏi Ki-rơ không?"

8 Này, mắt của CHÚANhìn thấy vương quốc tội lỗi."Ta sẽ tuyệt diệt nóKhỏi mặt đất.Tuy nhiên Ta sẽ không tuyệt diệt trọn cảDòng dõi nhà Gia-cốp,"CHÚA phán vậy.

9 Này, Ta sẽ truyền lệnh,Ta sẽ sàng dân Y-sơ-ra-ênGiữa mọi dân,Như người ta sàng với cái rây,Và không một hòn sỏi nào rơi xuống đất.

10 Mọi người phạm tội trong dân TaSẽ chết vì gươm,Mọi người nào nói:"Tai họa sẽ không đuổi kịp hoặc đến gần chúng ta."

11 "Ngày ấy Ta sẽ dựng lạiNhà chòi sụp đổ của Đa-vít,Ta sẽ vá lành những chỗ thủng,Dựng lại những nơi đổ nát,Xây nhà lại như ngày xưa,

12 Cho dân Ta chiếm hữu phần sót lại của Ê-đôm,Và mọi dân mang danh Ta,"CHÚA, Đấng hoàn thànhviệc ấy, phán vậy.

13 CHÚA phán: "Trong những ngày đến,Người cày ruộng sẽ đuổi kịp người gặt lúa,Người ép nho sẽ đuổi kịp người gặt lúa,Người ép nho sẽ đuổi kịp người gieo giống,Rượu ngọt nhỏ xuống từ các núi,Chảy lan khắp mọi đồi.

14 Ta sẽ phục hồi đất nước dân Y-sơ-ra-ên Ta,Chúng sẽ xây lại các thành đổ nát và ở trong đó,Chúng sẽ trồng vườn nho và uống rượu nho vườn mình.Chúng sẽ trồng vườn cây và ăn quả của mình.

15 Và Ta sẽ trồng chúng trên đất của chúng,Chúng sẽ không hề bị bứng gốcRa khỏi đất Ta ban cho chúng,"CHÚA, Đức Chúa Trờingươi, phán vậy.