Oséias 13

1 Efrayim konuştuğunda herkes titrerdi, 2 Yücelmişti İsrailde. 2 Ama Baala taparak suç işleyince öldü.

2 Şimdi günah üstüne günah işliyorlar, 2 Gümüşlerinden dökme putlar, 2 Akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar, 2 Hepsi de usta işi. 2 Bu insanlar hakkında, 2 ‹‹İnsan kurban edenler 2 Buzağıları öpüyor!›› diye konuşuluyor.

3 Bu yüzden sabah sisine, 2 Erken uçup giden çiye, 2 Harman yerinden savrulan saman çöpüne, 2 Bacadan tüten dumana dönecekler.

4 ‹‹Ama seni Mısırdan çıkaran 2 Tanrın RAB benim, 2 Benden başka tanrı tanımayacaksın, 2 Çünkü başka kurtarıcı yoktur.

5 Ben sana çölde, 2 Kurak topraklarda göz kulak oldum.

6 Otlaklara sahip olunca doydular, 2 Doyunca gurura kapıldılar; 2 Bu yüzden unuttular beni.

7 Ben de onlara karşı bir aslan gibi olacağım, 2 Bir pars gibi yol kenarında pusuya yatacağım.

8 Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi 2 Karşılarına çıkacak, 2 Yüreklerinin zarını yırtacağım, 2 Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip bitireceğim, 2 Yabanıl bir hayvan parçalayacak onları.

9 ‹‹Ey İsrail, bana, yardımcına karşı çıkman 2 Yıkıma uğratıyor seni.

10 Nerede seni bütün kentlerinde 2 Kurtaracak kralın? 2 Yöneticilerin nerede? 2 Hani, onlar için: 2 ‹Bana bir kral ve önderler ver!› demiştin.

11 Öfkelendiğimde bir kral verdim sana, 2 Gazaba gelince alıp götürdüm onu.

12 Efrayimin suçu birikmiş, 2 Günahı kayda geçmiş.

13 Doğum sancıları çeken kadının akılsız oğludur o, 2 Çünkü zamanı geldiğinde, 2 Açık rahimden çıkmıyor.

14 ‹‹Onları fidyeyle kurtaracağım 2 Ölüler diyarının elinden, 2 Ölümden fidyeyle kurtaracağım. 2 Felaketin nerede, ey ölüm? 2 Yıkıcılığın nerede, ey ölüler diyarı? 2 Hiç pişmanlık duymayacağım.

15 ‹‹Kardeşleri arasında serpilip gelişse de, 2 Doğu rüzgarı, çölden esen RABbin soluğu üzerine gelecek, 2 Onun kaynağı kuruyacak, 2 Pınarı kesilecek, 2 Değerli eşyalarının hazinesi yağmalanacak.

16 Samiriye halkı suçunun cezasını çekecek, 2 Çünkü Tanrısı'na başkaldırdı. 2 Kılıçla yıkılacaklar, 2 Yere çalınıp parçalanacak yavruları, 2 Gebe kadınlarının karnı yarılacak.››