Êxodo 37

1 Besaleel zhotovil schránu z akáciového dřeva dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.

2 Obložil ji uvnitř i zvnějšku čistým zlatem a opatřil ji dokola zlatou obrubou.

3 Odlil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k čtyřem jejím hranám; dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.

4 Zhotovil tyče z akáciového dřeva a potáhl je zlatem.

5 Tyče prostrčil kruhy po stranách schrány, aby bylo možno schránu nést.

6 Zhotovil příkrov z čistého zlata dva a půl lokte dlouhý a jeden a půl lokte široký.

7 Potom zhotovil dva cheruby ze zlata; dal je vytepat na oba konce příkrovu.

8 Jeden cherub byl na jednom konci a druhý cherub na druhém konci. Udělal cheruby na příkrov, na oba jeho konce.

9 Cherubové měli křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly zastírali příkrov. Tvářemi byli obráceni k sobě; hleděli na příkrov.

10 Zhotovil stůl z akáciového dřeva dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký.

11 Obložil jej čistým zlatem a opatřil jej dokola zlatou obrubou.

12 Udělal mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště udělal dokola zlatou obrubu.

13 Odlil pro něj čtyři zlaté kruhy a připevnil je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.

14 Kruhy byly těsně u lišty, aby držely tyče na nošení stolu.

15 Tyče zhotovil z akáciového dřeva a potáhl je zlatem; sloužily k nošení stolu.

16 Zhotovil také nádoby, které patří na stůl, mísy, pánvičky, obětní misky a konvice, používané k úlitbě, vše z čistého zlata.

17 Zhotovil svícen z čistého zlata. Svícen měl vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy byly s ním zhotoveny z jednoho kusu.

18 Z jeho stran vycházelo šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.

19 Na jednom prutu byly tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.

20 Na svícnu byly čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy.

21 Jedna číška byla pod jednou dvojicí prutů, druhá číška byla pod druhou dvojicí prutů a třetí číška byla pod třetí dvojicí prutů; tak to bylo u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.

22 Příslušné číšky a pruty byly s ním zhotoveny z jednoho kusu; všechno bylo v celku vytepáno z čistého zlata.

23 Ke svícnu zhotovil také sedm kahánků, nůžky na knoty a pánve z čistého zlata na oharky.

24 Svícen se všemi předměty zhotovil z jednoho talentu čistého zlata.

25 Zhotovil kadidlový oltář z akáciového dřeva, čtyřhranný, loket dlouhý, loket široký a dva lokte vysoký; jeho rohy byly z jednoho kusu s ním.

26 Potáhl jej čistým zlatem, jeho vršek i jeho stěny dokola a jeho rohy, a opatřil jej dokola zlatou obrubou.

27 Zhotovil pro něj též dva zlaté kruhy, a to pod obrubou při jeho bocích, k oběma bočnicím, aby držely tyče, na nichž byl nošen.

28 Tyče zhotovil z akáciového dřeva a potáhl je zlatem.

29 Připravil také olej svatého pomazání a kadidlo z vonných látek, čisté, odborně smísené.