Provérbios 26

1 Kiel negxo en somero, kaj kiel pluvo en tempo de rikolto, Tiel ne konvenas honoro por malsagxulo.

2 Kiel birdo forlevigxas, kiel hirundo forflugas, Tiel senkauxza malbeno ne efektivigxas.

3 Vipo estas por cxevalo, brido por azeno, Kaj bastono por la dorso de malsagxuloj.

4 Ne respondu al malsagxulo laux lia malsagxeco, Por ke vi mem ne farigxu egala al li.

5 Respondu al malsagxulo laux lia malsagxeco, Por ke li ne estu sagxulo en siaj propraj okuloj.

6 Kiu komisias aferon al malsagxulo, Tiu trancxas al si la piedojn kaj sin suferigas.

7 Kiel la kruroj de lamulo pendas peze, Tiel estas sentenco en la busxo de malsagxuloj.

8 Kiel iu, kiu alligas sxtonon al jxetilo, Tiel estas tiu, kiu faras honoron al malsagxulo.

9 Kiel dorna kano en la mano de ebriulo, Tiel estas sentenco en la busxo de malsagxuloj.

10 Kompetentulo cxion bone faras; Sed kiu dungas pasantojn, tiu dungas malsagxulojn.

11 Kiel hundo revenas al sia vomitajxo, Tiel malsagxulo ripetas sian malsagxajxon.

12 CXu vi vidas homon, kiu estas sagxa en siaj okuloj? Estas pli da espero por malsagxulo ol por li.

13 Maldiligentulo diras:Leono estas sur la vojo, Leono estas sur la stratoj.

14 Pordo turnigxas sur sia hoko, Kaj maldiligentulo sur sia lito.

15 Maldiligentulo sxovas sian manon en la poton, Kaj ne volas venigi gxin al sia busxo.

16 Maldiligentulo estas en siaj okuloj pli sagxa, Ol sep veraj sagxuloj.

17 Pasanto, kiu sin miksas en malpropran disputon, Estas kiel iu, kiu kaptas hundon je la oreloj.

18 Kiel frenezulo, kiu jxetas fajron, Sagojn, kaj morton,

19 Tiel estas homo, kiu trompas sian proksimulon, Kaj diras:Mi ja sxercas.

20 Kie ne estas ligno, estingigxas la fajro; Kaj se ne estas kalumnianto, cxesigxas malpaco.

21 Karbo servas por ardajxo, ligno por fajro, Kaj homo malpacema por provoki malpacon.

22 La vortoj de kalumnianto estas kiel frandajxoj, Kaj ili penetras en la profundon de la ventro.

23 Varmegaj lipoj kun malica koro Estas nepurigita argxento, kiu kovras argilajxon.

24 Malamanto havas maskitajn parolojn, Kaj en sia koro li preparas malicon.

25 Kiam li cxarmigas sian vocxon, ne kredu al li; CXar sep abomenajxoj estas en lia koro.

26 Kiu trompe kasxas malamon, Tiu aperigos sian malbonecon en popola kunveno.

27 Kiu fosas foson, tiu falos en gxin; Kaj kiu rulas sxtonon, al tiu gxi revenos.

28 Mensogema lango malamas tiujn, kiujn gxi dispremis; Kaj hipokrita busxo kauxzas pereon.