Provérbios 3

1 Mia filo! ne forgesu mian instruon, Kaj via koro konservu miajn ordonojn.

2 CXar ili akirigos al vi longan vivon, Jarojn de vivo kaj paco.

3 Favoro kaj vero vin ne forlasu; Alligu ilin al via kolo, Skribu ilin sur la tabeloj de via koro.

4 Kaj vi trovos favoron kaj bonan opinion CXe Dio kaj homoj.

5 Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne fidu vian prudenton.

6 Konsciu Lin en cxiuj viaj vojoj, Kaj Li gxustigos vian iradon.

7 Ne opiniu vin sagxa; Timu la Eternulon, kaj deturnu vin de malbono.

8 CXi tio estos saniga por via korpo, Kaj bona nutro por viaj ostoj.

9 Faru honoron al la Eternulo el via havo Kaj el la unuavenajxo de cxiuj viaj rikoltoj:

10 Tiam viaj grenejoj tute plenigxos, Kaj viaj vinpremejoj superbordigos moston.

11 La instruon de la Eternulo, ho mia filo, ne malsxatu; Kaj ne deturnu vin, kiam Li faras al vi punon;

12 CXar kiun la Eternulo amas, tiun Li punkorektas, Kiel patro la filon, en kiu li havas plezuron.

13 Felicxa estas la homo, kiu trovis sagxon, Kaj la homo, kiu akiris prudenton;

14 CXar estas pli bone gxin acxeti, ol acxeti argxenton, Kaj gxia rikoltajxo estas pli bona, ol pura oro.

15 GXi estas pli kara, ol juveloj; Kaj nenio, kion vi povus deziri, povas esti komparata kun gxi.

16 Longa vivo estas en gxia dekstra mano; Ricxo kaj gloro estas en gxia maldekstra mano.

17 GXiaj vojoj estas vojoj agrablaj, Kaj cxiuj gxiaj vojetoj estas paco.

18 GXi estas arbo de vivo por tiuj, kiuj gxin ekkaptis; Kaj felicxaj estas tiuj, kiuj gxin posedas.

19 La Eternulo per sagxo fondis la teron; Per prudento Li arangxis la cxielon.

20 Per Lia cxionsciado disigxis abismoj; Kaj la nuboj elversxas roson.

21 Mia filo! ili ne foriru de viaj okuloj; Konservu klarecon de la kapo kaj prudenton:

22 Ili estos vivo por via animo, Kaj ornamo por via kolo.

23 Tiam vi iros sendangxere vian vojon, Kaj via piedo ne falpusxigxos.

24 Kiam vi kusxigxos dormi, vi ne timos; Kaj kiam vi kusxos, via dormo estos agrabla.

25 Ne timu subitan teruron, Nek pereigon, kiu povus veni de malbonuloj;

26 CXar la Eternulo estos via helpo, Kaj gardos vian piedon kontraux reto.

27 Ne rifuzu bonon al la bezonantoj, Se via mano havas la forton por fari.

28 Kiam vi havas cxe vi, ne diru al via proksimulo: Iru kaj revenu, kaj morgaux mi donos.

29 Ne pripensu malbonon kontraux via proksimulo, Kiam li kun konfido logxas cxe vi.

30 Ne malpacu kun iu senkauxze, Se li ne faris al vi malbonon.

31 Ne enviu rabemulon, Kaj elektu neniun el liaj vojoj;

32 CXar la perversulojn la Eternulo abomenas, Kaj Sian intencon Li malkasxas al la piuloj.

33 Malbeno de la Eternulo estas en la domo de malbonulo, Kaj la logxejon de piuloj Li benas.

34 La mokantojn Li mokas, Kaj al la humiluloj Li donas favoron.

35 Honoron heredas sagxuloj; Sed malsagxuloj forportas honton.

Capítulos

Bíblias