Provérbios 22

1 Nomo bona estas pli preferinda, ol granda ricxeco; Kaj bona estimo, ol argxento kaj oro.

2 Ricxulo kaj malricxulo renkontigxas: Ilin ambaux kreis la Eternulo.

3 Prudentulo antauxvidas malbonon, kaj kasxigxas; Sed naivuloj antauxenpasxas, kaj difektigxas.

4 Por humileco kaj timo antaux la Eternulo Oni ricevas ricxecon kaj honoron kaj vivon.

5 Dornoj kaj retoj estas sur la vojo de malbonagulo; Kiu gardas sian animon, tiu malproksimigxas de ili.

6 Instruu knabon konforme al lia vojo, Kaj ecx maljunigxinte li ne deklinigxos de gxi.

7 Ricxulo regas super malricxuloj, Kaj kiu prunteprenas, tiu estas sklavo de la pruntedoninto.

8 Kiu semas maljustajxon, tiu rikoltos suferon, Kaj la kano de lia krueleco rompigxos.

9 Bonokululo estos benata; CXar li donas el sia pano al malricxulo.

10 Forpelu blasfemulon, kaj foriros malpaco, Kaj cxesigxos malkonsento kaj ofendo.

11 Kiu amas purecon de koro kaj agrable parolas, Al tiu la regxo estas amiko.

12 La okuloj de la Eternulo gardas la prudenton; Sed la vortojn de maliculo Li renversas.

13 Mallaborulo diras:Leono estas ekstere, Mi povus esti mortigita meze de la strato.

14 La busxo de malcxastulino estas profunda foso; Kiun la Eternulo koleras, tiu tien enfalas.

15 Malsagxeco forte sidas en la koro de knabo; Sed vergo punanta gxin elpelas el gxi.

16 Kiu premas malricxulon, por pligrandigi sian ricxecon, Tiu donas al ricxulo, por ke li malricxigxu.

17 Klinu vian orelon kaj auxskultu vortojn de sagxuloj, Kaj direktu vian koron al mia instruo;

18 CXar ili estos agrablaj, se vi gardos ilin en via interno; Ili estos cxiuj pretaj sur viaj lipoj.

19 Ke al la Eternulo estu via fido, Tion mi instruis al vi hodiaux.

20 CXu mi ne skribis al vi tion trifoje Kun konsiloj kaj scio,

21 Por sciigi al vi la gxustecon de la paroloj de vero, Por ke vi transdonu la parolojn de vero al tiuj, kiuj vin sendis?

22 Ne prirabu malricxulon, pro tio, ke li estas malricxa; Kaj ne premu senhavulon cxe la pordego;

23 CXar la Eternulo defendos ilian aferon Kaj dispremos iliajn premantojn.

24 Ne amikigxu kun homo kolerema, Kaj ne komunikigxu kun homo flamigxema;

25 Ke vi ne lernu lian vojon Kaj ne ricevu reton por via animo.

26 Ne estu inter tiuj, kiuj firmigas per mano, Kiuj garantias por sxuldoj.

27 Se vi ne havos per kio pagi, Oni ja prenos vian litajxon de sub vi.

28 Ne forsxovu la antikvajn limojn, Kiujn faris viaj patroj.

29 Se vi vidas homon lertan en sia profesio, li staros antaux regxoj; Li ne staros antaux maleminentuloj.

Capítulos

Bíblias