Provérbios 27

1 Ne fanfaronu pri la morgauxa tago; CXar vi ne scias, kion naskos la tago.

2 Alia vin lauxdu, sed ne via busxo; Fremdulo, sed ne viaj lipoj.

3 Peza estas sxtono, kaj sablo estas sxargxo; Sed kolero de malsagxulo estas pli peza ol ambaux.

4 Kolero estas kruelajxo, kaj furiozo estas superakvego; Sed kiu sin tenos kontraux envio?

5 Pli bona estas riprocxo nekasxita, Ol amo kasxita.

6 Fidelkoraj estas la batoj de amanto; Sed tro multaj estas la kisoj de malamanto.

7 Sata animo malsxatas mieltavolon, Sed por malsata animo cxio maldolcxa estas dolcxa.

8 Kiel birdo, kiu forlasis sian neston, Tiel estas homo, kiu forlasis sian lokon.

9 Oleo kaj odorfumajxo gxojigas la koron, Kaj la konsilo de amiko estas dolcxajxo por la animo.

10 Ne forlasu vian amikon kaj la amikon de via patro, Kaj en la domon de via frato ne iru en la tago de via mizero; Pli bona estas najbaro proksima, ol frato malproksima.

11 Estu sagxa, mia filo, kaj gxojigu mian koron; Kaj mi havos kion respondi al mia insultanto.

12 Prudentulo antauxvidas malbonon, kaj kasxigxas; Sed naivuloj antauxenpasxas, kaj difektigxas.

13 Prenu la veston de tiu, kiu garantiis por aliulo; Kaj pro la fremduloj prenu de li garantiajxon.

14 Kiu frue matene benas sian proksimulon per lauxta vocxo, Tiu estos opiniata malbenanto.

15 Defluilo en pluva tago Kaj malpacema edzino estas egalaj.

16 Kiu sxin retenas, tiu retenas venton Kaj volas kapti oleon per sia dekstra mano.

17 Fero akrigxas per fero, Kaj homon akrigas la rigardo de lia proksimulo.

18 Kiu gardas figarbon, tiu mangxos gxiajn fruktojn; Kaj kiu gardas sian sinjoron, tiu estos honorata.

19 Kiel en la akvo vizagxo speguligxas al vizagxo, Tiel la koro de homo estas kontraux alia koro.

20 SXeol kaj la abismo neniam satigxas; Kaj ankaux la okuloj de homo neniam satigxas.

21 Kiel fandujo por argxento kaj forno por oro, Tiel estas por homo la busxo de lia lauxdanto.

22 Se vi pistos malsagxulon en pistujo inter griajxo, Lia malsagxeco de li ne apartigxos.

23 Bone konu viajn sxafojn, Atentu viajn brutarojn.

24 CXar ricxeco ne dauxras eterne, Kaj krono ne restas por cxiuj generacioj.

25 Aperas herbo, montrigxas verdajxo, Kaj kolektigxas kreskajxoj de la montoj.

26 SXafidoj estas, por vesti vin, Kaj kaproj, por doni al vi la eblon acxeti kampon.

27 Estas suficxe da kaprina lakto, por nutri vin, por nutri vian domon, Kaj por subteni la vivon de viaj servantinoj.