Provérbios 12

1 Kiu amas instruon, tiu amas scion; Sed kiu malamas atentigon, tiu estas malsagxulo.

2 Bonulo akiras favoron de la Eternulo; Sed homo malica estos kondamnita.

3 Ne fortikigxos homo per malvirto; Sed la radiko de virtuloj ne sxanceligxos.

4 Brava virino estas krono por sia edzo; Sed senhonora estas kiel puso en liaj ostoj.

5 La pensoj de virtuloj estas justeco; La meditado de malvirtuloj estas malico.

6 La paroloj de malvirtuloj estas insido pri sango; Sed la busxo de virtuloj ilin savas.

7 La malvirtuloj renversigxos kaj malaperos; Sed la domo de virtuloj staros forte.

8 Oni lauxdas homon laux lia sagxo; Sed perversulo estos hontigita.

9 Pli bona estas homo negrava, sed laboranta por si, Ol homo, kiu sercxas honoron, sed al kiu mankas pano.

10 Virtulo kompatas la vivon de sia bruto; Sed la koro de malvirtuloj estas kruela.

11 Kiu prilaboras sian teron, tiu havos sate da pano; Sed kiu sercxas vantajxojn, tiu estas malsagxulo.

12 Malvirtulo sercxas subtenon de malnobluloj; Sed la radiko de virtuloj donas forton.

13 Per siaj pekaj vortoj kaptigxas malbonulo; Sed virtulo eliras el mizero.

14 Per la fruktoj de sia busxo homo bone satigxas; Kaj laux la merito de siaj manoj homo ricevas redonon.

15 La vojo de malsagxulo estas gxusta en liaj okuloj; Sed sagxulo auxskultas konsilon.

16 Malsagxulo tuj montras sian koleron; Sed sagxulo ignoras ofendon.

17 Kiu estas verama, tiu eldiras tion, kio estas gxusta, Sed falsama atestulo trompon.

18 Ofte nepripensita parolo vundas kiel glavo; Sed la lango de sagxuloj sanigas.

19 Parolo vera restas fortike por cxiam; Sed parolo malvera nur por momento.

20 Malico estas en la koro de malbonintenculoj; Sed cxe la pacigantoj estas gxojo.

21 Nenio malbona trafos virtulon; Sed la malvirtuloj havas plene da malbono.

22 Abomenajxo por la Eternulo estas busxo mensogema; Sed kiuj agas laux vero, tiuj placxas al Li.

23 Sagxa homo kasxas scion; Sed la koro de malsagxuloj elkrias malsagxecon.

24 La mano de diligentuloj regos; Sed mano maldiligenta pagos tributon.

25 Zorgo en la koro de homo gxin premas; Sed amika vorto gxin gxojigas.

26 Al la virtulo estas pli bone, ol al lia proksimulo; Sed la vojo de malvirtuloj ilin erarigas.

27 Maldiligenteco ne pretigos al si mangxon; Sed homo diligenta havas ricxecon.

28 Sur la vojo de virto estas vivo, Kaj gxi estos ebenigita kontraux morto.