1 Halleluja. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pańskie.

2 Niechaj będzie imię Pańskie błogosławione, odtąd aż na wieki.

3 Od wschodu słońca, aż do zachodu jego, niech będzie chwalebne imię Pańskie.

4 Pan jest nad wszystkie narody wywyższony; chwała jego nad niebiosa.

5 Któż taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości?

6 Który się zniża, aby widział, co jest na niebie i na ziemi.

7 Podnosi z prochu nędznego, a z gnoju wywyższa ubogiego,

8 Aby go posadził z książętami, z książętami ludu swego;

9 Który sprawia, że niepłodna w domu bywa matką weselącą się z dziatek. Halleluja.