1 34.1 Psalm Dawidowy, gdy sobie odmienił postawę przed Abimelechem, od którego będąc wygnany, odszedł. 34.2 Będę błogosławił Pana na każdy czas; zawżdy będzie chwała jego w ustach moich.

2 34.3 W Panu się chlubić będzie dusza moja, co usłyszawszy pokorni rozweselą się.

3 34.4 Wielbijcie Pana ze mną, a wywyższajmy imię jego społecznie.

4 34.5 Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mię.

5 34.6 Którzy nań spoglądają, a zbiegają się do niego, oblicza ich nie będą zawstydzone.

6 34.7 Ten chudzina wołał, a Pan wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.

7 34.8 Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich.

8 34.9 Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.

9 34.10 Bójcie się Pana święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.

10 34.11 Lwięta niedostatek cierpią i głód; lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem.

11 34.12 Pójdźcież synowie, słuchajcie mię; bojaźni Pańskiej was nauczę.

12 34.13 Któż jest, co chce długo żyć, a miłuje dni, aby widział dobra?

13 34.14 Strzeż języka twego od złego, a warg twoich, aby nie mówiły zdrady.

14 34.15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze; szukaj pokoju, a ścigaj go.

15 34.16 Oczy Pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego na wołanie ich;

16 34.17 Ale oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy broją złości, aby wykorzenił z ziemi pamiątkę ich.

17 34.18 Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa, i ze wszystkich trudności ich wybawia ich.

18 34.19 Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje.

19 34.20 Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan.

20 34.21 On strzeże wszystkich kości jego, tak, iż i jedna z nich nie skruszy się.

21 34.22 Zabije złość niepobożnego, a którzy w nienawiści mają sprawiedliwego, będą spustoszeni;

22 34.23 Ale Pan odkupi duszę sług swoich, a nie będą spustoszeni wszyscy, którzy w nim ufają.