1 54.1 Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa nauczająca. 54.2 Gdy przyszli Zyfejczycy, i rzekli do Saula: Dawid się kryje przed tobą u nas.

2 54.3 Boże! dla imienia twego wybaw mię, a w mocy twojej podejmij się sprawy mojej.

3 54.4 Boże! wysłuchaj modlitwę moję; przyjmij w uszy słowa ust moich.

4 54.5 Albowiem obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy szukają duszy mojej, nie stawiając sobie Boga przed oczyma swemi. Sela.

5 54.6 Oto Bóg jest pomocnikiem moim: Pan jest z tymi, którzy podpierają żywot mój.

6 54.7 Oddaj złym nieprzyjaciołom moim, w prawdzie twojej wytrać ich, o Panie!

7 54.8 Tedyć dobrowolnie będę ofiarował; będę wysławiał imię twoje, Panie! przeto, że jest dobre;

8 54.9 Gdyż z każdego utrapienia wyrwałeś mię, a pomstę nad nieprzyjaciołmi mymi oglądało oko moje.