1 47.1 Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń. 47.2 Wszystkie narody klaskajcie rękoma, wykrzykajcie Bogu głosem wesela.

2 47.3 Albowiem Pan najwyższy, straszny, jest królem wielkim nad wszystką ziemią.

3 47.4 Podbija ludzi pod moc naszę, a narody pod nogi nasze.

4 47.5 Obrał nam za dziedzictwo nasze chwałę Jakóba, którego umiłował. Sela.

5 47.6 Wstąpił Bóg z krzykiem; Pan wstąpił z głosem trąby.

6 47.7 Śpiewajcież Bogu, śpiewajcie; śpiewajcież królowi naszemu, śpiewajcie.

7 47.8 Albowiem Bóg królem wszystkiej ziemi; śpiewajcież rozumnie.

8 47.9 Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na świętej stolicy swojej.

9 47.10 Książęta narodów przyłączyli się do ludu Boga Abrahamowego; albowiem Boże są tarcze ziemskie; skąd on zacnie jest wywyższony.