1 76.1 Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot, psalm i pieśń Asafowi. 76.2 Znajomy jest Bóg w Judzkiej ziemi, w Izraelu wielkie imię jego.

2 76.3 W Salemie jest przybytek jego, a mieszkanie jego na Syonie.

3 76.4 Tamci połamał ogniste strzały łuków, tarczę, i miecz, i wojnę. Sela.

4 76.5 Zacnymeś się stał i dostojnym z gór łupiestwa.

5 76.6 Ci, którzy byli serca mężnego, podani są na łup, zasnęli snem swoim, nie znaleźli mężni rycerze siły w rękach swych.

6 76.7 Od gromienia twego, o Boże Jakóbowy! twardo zasnęły i wozy i konie.

7 76.8 Tyś jest, ty bardzo straszliwy; i któż jest, coby się ostał przed obliczem twojem, gdy się zapali gniew twój?

8 76.9 Gdy z nieba dajesz słyszeć sąd swój, ziemia się lęka i ucicha;

9 76.10 Gdy Bóg na sąd powstaje, aby wybawił wszystkich pokornych na ziemi. Sela.

10 76.11 Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz.

11 76.12 Śluby czyńcie, a oddawajcie je Panu, Bogu waszemu, wszyscy, którzyście około niego, wszyscy przynoście dary strasznemu.

12 76.13 Onci odejmuje ducha książętom, a on jest na postrach królom ziemskim.