1 Psalm Dawidowy. Oddawajcie Panu synowie mocarzów, oddawajcie Panu chwałę i moc.

2 Oddawajcie Panu chwałę imienia jego; kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości.

3 Głos Pański nad wodami; Bóg chwalebny wzbudza gromy, Pan nad wodami wielkiemi.

4 Głos Pański mocny, głos Pański wielmożny,

5 Głos Pański cedry łamie; kruszy Pan cedry Libańskie,

6 I czyni, że skaczą jako cielęta; Liban i Syryjon jako młody jednorożec.

7 Głos Pański krzesze płomień ognisty.

8 Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.

9 Na głos Pański z bólem rodzą łanie, i odkrywają się lasy; ale w kościele swym opowiada wszystkę chwałę swoję.

10 Pan nad potopem siedział, i będzie siedział Pan, będąc królem na wieki.

11 Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju.