1 Pieśń stopni. Błogosławiony wszelki, który się boi Pana, który chodzi drogami jego.

2 Bo prace rąk twoich pożywać będziesz; błogosławionym będziesz, i będzieć się dobrze działo.

3 Żona twoja będzie jako winna macica płodna po bokach domu twego; dziatki twoje jako latorośle oliwne około stołu twego.

4 Oto takci będzie ubłogosławiony mąż, który się boi Pana.

5 Niechżeć Pan błogosławi z Syonu, abyś patrzył na dobro Jeruzalemskie po wszystkie dni żywota twego.

6 I oglądał synów synów twoich, i pokój nad Izraelem.