Jó 25

1 Då tog Bildad från Sua till orda och sade:

2 Herraväldet och fruktan tillhör Gud,fridstiftaren i höjden.

3 Kan hans skaror räknas?Över vem går ej hans ljus upp?

4 Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud,eller någon av kvinna född vara ren?

5 Se, inte ens månen skiner klart,och stjärnorna är ej rena i hans ögon.

6 Hur mycket mindre då människan, det krypet,människobarnet, den masken.